Türk Dili ve Edebiyatı 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ritmik (dramatik) sanatlar içinde yer almaz?

 • Edebiyat
 • Tiyatro
 • Sinema
 • Opera
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi edebî metinlerin genel özelliklerinden biridir?

 • Dil, göndergesel işleviyle kullanılır.
 • Anlatıcı nesnel bir tutum izler.
 • Çok anlamlılık söz konusudur.
 • Doğrudan bilgi vermek amaçlanır.
Soru 3

Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Kahraman” adlı tiyatro eseri, Atatürk hakkında yazılmış güzel bir oyundur. Bu oyunda Atatürk, o devirde yazılmış romanlarda da görüldüğü gibi, kişileri mücadeleye iten, canlandırıcı bir güç olarak işlenir. Atatürk, bu oyunda sahneye çıkmaz, onun varlığını başka kişiler üzerindeki tesiriyle hissederiz. 1938’de yazılan ve “destan” diye tanıtılan “Kahraman” basit fakat iyi kurulmuş bir oyundur.
Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Betimleyici
 • Öyküleyici
 • Açıklayıcı
 • Tartışmacı
Soru 4

Öğretmenimiz bize her zaman şöyle derdi: “Çocuklar! Durup dinlenmeyelim çünkü açlık, dağ başında tenha yolcuyu kovalayan bir kurt gibi peşimize düşmüş bulunuyor. İşte bundan dolayı, biz de koşarcasına çalışalım ki açlık, ensemize yetişip bizi parçalamasın.”
Bu parçada iletişim ögelerinden hangisi kullanılmamıştır?

 • Gönderici
 • Alıcı
 • Kanal
 • Dönüt
Soru 5

Bu hızlı(I) çağa şuursuzca koşarak(II) ayak uydurmak zorunda değiliz. Zaman zaman düşünmek için(III) duralım ve bu molalarda(IV) sanatla ilgilenelim.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi isim görevinde kullanılmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi durum hikâyesinin bir özelliğidir?

 • Merak duygusu ön plandadır.
 • Günlük yaşamdan bir kesit ele alınır.
 • Serim, düğüm ve çözüm bölümleri belirgindir.
 • Hikâye olaylar üzerine kurulur.
Soru 7

Güzel derler bir dilbere uğradım
Siyah zülfü mâh yüzüne gül gibi
Boyu kısa amma kendi münâsib
Uzar gider bir şıvgacık dal gibi
Bu parça aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

 • Lirik
 • Pastoral
 • Didaktik
 • Dramatik
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmıştır?

 • Bilgi, insanı sorumlu kılar.
 • Tarih bir milletin hafızasıdır.
 • Doğa, sanatın kaynaklarındandır.
 • Felsefe bilimden çok, sanata yakındır.
Soru 9

Şartım şu ( ) Bunu, bana verdiğin gazetelerle ağır ağır ödersin ( ) Oldu mu ( )
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • ( : )( . )( ? )
 • ( : )( , )( ! )
 • ( ! )( … )( ! )
 • ( ! )( ; )( ? )
Soru 10

Geniş siyah gölgesi hayatımı kaplayan,
Tepemde kanat germiş bir kartaldır yalnızlık
Kalp çarpıntılarıyla günleri hesaplayan
Bir benim, benim olan bir masaldır yalnızlık

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Tam uyak kullanılmıştır.
 • Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
 • Teşbih (benzetme) sanatı vardır.
 • Sarmal uyak örgüsü tercih edilmiştir.
Soru 11

“Ben ne babanızın arkadaşı ne de bayiyim. Benimki yardım. Bakıyorum okuma hırsı var içinde. Okuyup adam olma hırsı. Hoşuma gitti. Mesele bu…” Gözlerini yüzüme çevirdi, “Doktor olacağım ağabey!” dedi. “Bizim mahalledeki tüm hastaları tedavi edeceğim, hem de parasız!” Parayı verdim. Aldı. Yıldırım gibi uzaklaştı. Sokağın başında sesi geldi: “Gazete, havadiiis!”
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Yalın, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
 • Kahraman bakış açısıyla yazılmıştır.
 • İç konuşma tekniğine başvurulmuştur.
 • Öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir masalın döşeme bölümünden alınmıştır?

 • Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.
 • Çayır çimen geçerek, soğuk sular içerek gitmişler babam gitmişler.
 • Bu padişahın kızı öyle güzelmiş, öyle güzelmiş ki, artık, bir dünya güzeli.
 • Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer top oynarken eski harman içinde.
Soru 13

(I) Ormanı, derin vadileri ve sarp zirveleriyle bilinir Amanoslar. (II) Kahramanmaraş’tan başlayıp Hatay ilini baştan başa geçer. (III) Bu sıra dağlar Karadeniz’i Akdeniz’e, bozkırı kıyıya taşır. (IV) 1500’ü aşkın bitki türüne de ev sahipliği yapar.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
REKLAM
Soru 14

Yaylanun çimenuni,
Topladuk elek elek.
Buldur bile gezerduk,
Bu yıl ayurdi felek.
Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?

 • Lehçeye
 • Şiveye
 • Ağıza
 • Jargona
Soru 15

Aslan toprakla oynuyormuş bir gün; Bir de bakmış pençesinde bir fare. Aslan, aslan yürekliymiş o gün, Kıymamış canına, bırakmış yere. Boşuna gitmemiş bu iyiliği. Kimin aklına gelir Farenin aslana iyilik edeceği? Etmiş işte, hem de canını kurtarmış.
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İyilik yapmanın önemi vurgulanmıştır.
 • Belirli bir zaman ve yer söz konusudur.
 • Bir fabldan alınmıştır.
 • Teşhis sanatına başvurulmuştur.
Soru 16

Çoğumuz ülkemizdeki güzelliklerin farkında değiliz. Mesela Karadeniz yaylaları… Yeşilinin farklı tonunu bir TV programından izlemiştim. Bu defa iyiden iyiye yakından görmeye karar verdim. Seyrek tahta evlerin, arı kovanlarının, çeşit çeşit ağaçların, köpüklenerek akan suların bu kadar güzelini hiçbir yerde görmemiştim. Zirvelerdeki karların erimesiyle ortaya çıkan yemyeşil orman… Kar sularının beslediği dereler…
Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır?

 • Benzetme ve tanımlama
 • Tanımlama ve örnekleme
 • Örnekleme ve karşılaştırma
 • Tanık gösterme ve benzetme
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem de bağlaç vardır?

 • Bazı romanlar, dönemlerini canlı sahnelerle verir.
 • Bence cümle kurmak ile beste yapmak aynı şeydir.
 • Tiyatro da diğer sanatlar gibi bir eğlence olmalıdır.
 • Nazım; sıra, düzen ve dizmek anlamlarına gelmektedir.
Soru 18

Değirmen suyu, kasabayı gölgeleyen tepelerin arasına kılıç gibi girmiş bir boğazın epeyce ilerisinden çevriliyor. Tepeler meşelik. Meşelerin koyu yeşilleri arasında ardıçların, karamukların, akçakavakların sarıya çalan açık yeşilleri dalgalanıyor. Birkaç yamaç tarla, bu yeşilin ortasına sarı başaklarını sermiş, oturuyor. Dere, boğazı geçip Aladağ’ın karlı doruklarına doğru yol alıyor.
Bu paragrafın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Olay
 • Fikir
 • Tahlil
 • Tasvir
Soru 20

Yârimin sevdası vardır başımda
Uyansam karşımda, yatsam düşümde
Ne canibe gitsem bile peşimde
Benim ile yoldaş oldu hayâli

Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Özlem
 • Yalnızlık
 • Pişmanlık
 • Korku
Cevap Anahtarları
12345678910111213141516171820
ACCDDBABADCDCCBCCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler