Türk Dili ve Edebiyatı 5 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

• Gözlem ve çevre betimlemelerine önem verilir .
• “Sanat sanat içindir.” ilkesi benimsenir.
• Determinizm edebiyata uygulanmaya çalışılır.
Bu cümleler “realizm” açısından doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – Y – D
 • Y – D – Y
 • D – D – Y
 • D – Y – D
Soru 2

Cümle yâran sana uşşak olduğun bilmez misin
Cümlenin tâkatların tâk olduğun bilmez misin
Şimdi âlem sana müştak olduğun bilmez misin
İyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

Bu dörtlük şekil ve içerik açısından incelediğinde aşağıdaki şiir akımlarından hangisine ait olduğu söylenebilir?

 • Mahallîleşme
 • Sebkihindi
 • Garip
 • II. Yeni
Soru 3

Sanatçılar, içinden çıktıkları toplumun ortak duygu ve düşüncelerini yansıtır.
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

 • Özne
 • Nesne
 • Yüklem
 • Dolaylı tümleç
Soru 4

Napoli’de, içinde kırlangıç, iskorpit, zargana ve mercanların yüzdüğü, kırmızı bakır çemberli meşeden mamul lengerlere yer yer güneşli ellerini sokan, mavi ketenden pantolonlarını diz kapaklarına sıvamış, buğulu yemiş gözlü küçük satıcıları görmüştüm. Fakat “Napolili balıkçı”ya vatanında rastlamadım. Berrak ve sanki berrak olduğu için soğuk bir kış günüydü.
Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Açıklayıcı
 • Betimleyici
 • Tartışmacı
 • Kanıtlayıcı
Soru 5

“Emir Bey’e baktı, yüzü gergin ama solukları düzgün. İki yıl önceki yangının son yuttuğu evi hatırladı. Aram Usta’nın oturduğu evi. Az yukarda, üç yol ağzındaydı. Şimdi arta kalan yığıntıda kuzukulağı, hindiba yetişiyor. Evin tahta perdeyle sokaktan ayrılmış bahçesinden mimoza ve nisan gülü dalları sarkardı dışarı. Küçükken, o köşede oyun oynamaktan korkmuştu hep. Kendinden sonra gelenler de korktular.
Bu parçada anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Gösterme
 • Geriye dönüş
 • İç konuşma
 • Diyalog
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki parçaların hangisinde ilahi bakış açısı kullanılmıştır?

 • Necdet, kendisinden bahsedildiği saatte uykusuz gecenin bütün ıstıraplarıyla yatağının içinde kıvranıp duruyordu. Boş yere bir parça karanlık olsun diye perdeleri kapadı, boş yere kalbinin üstüne soğuk bezler koydu, sokağın uğultusundan korunmak için kulaklarını tıkadı. Fakat bir türlü uykuyu mümkün kılan sessizliği bulamadı.
 • Akşamları sokağa bile çıkmıyorum. Sobam yanıyor, gazetem, kitaplarım yanımda… Belki saadet denilen şey budur, diyorum. Öyle günlerim oluyor ki âdeta düşünmeden düşünüyor gibiyim. Erken yatıyor, erken kalkıyor; kimsesiz, insansız yollarda dolaşıyorum. Sonra can sıkıntısı denen o korkunç şey gelip alıyor kalbimi eline.
 • Camiden çıktı. Avlunun arka tarafındaki setlere doğru yürüdü. Orada bir ağacın dibinde şafak sökünceye kadar oturdu. Sabah ezanını okumaya gelen bir müezzin onu ağacın altında gördü. Ona bütün gece burada mı bekledin, diye sordu.
 • Yerimden kalktım. Aynaya doğru ilerledim. İki hanımın beni izlemelerine aldırış etmeden baktım. Perişan hâldeydim. Potinlerim çamur içindeydi. Şapkamın kurdelesinde beyaz beyaz lekeler vardı. Yüzüm sapsarıydı. Gözlerim kıpkırmızı.
Soru 7

Eskiden her mahallenin kendine ait hususi bir havası vardı. Mahalleler kendine özgü kimliği olan ve yine dinî sosyal merkezler, küçük çarşılar, çeşmeler, küçük imalathaneler ile birlikte “kendine yeterli yerler” idi. Her mahalle duvarla olmasa bile bir ağaçlık bölge ile ya da bir dere gibi tabii bir engelle birbirinden ayrılıyordu. Mahallede kendiliğinden bir otokontrol vardı çünkü herkes birbirini tanır, yabancılar derhâl fark edilir, asayiş kolayca sağlanırdı.
Bu parçada hikâyenin yapı unsurlarından hangisi yoktur?

 • Kişi
 • Mekân
 • Olay
 • Zaman
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • Haftanın cumartesi ve pazar günlerini çok seviyorum.
 • Onun bütün dünyası okuduğu kitaplardı.
 • Şehirdeki bütün kutlamalar Zafer Meydanı’nda yapılırdı.
 • Kıyısın Köyü ilkbahar aylarında çok güzel olur.
Soru 9

Ne efsunkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten
Bu beyitte aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi kullanılmıştır?

 • İntak
 • Tezat
 • Telmih
 • Hüsnitalil
Soru 10

Ben bütün bir gecelik cuşiş-i ahzanımla,
O hayâlât-ı perîşânımla
Müteşekkî, lâim,
Karşıdan safvet-i mahmûrunu seyretmedeyim…
Yok bulandırmasın âlûde-i zulmet bu nazar
Rûh-ı mâ’sumunu, ey mâi deniz

Bu dizeler şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki dönemlerden hangisine aittir?

 • Halk
 • Millî Edebiyat
 • Servetifünun
 • Cumhuriyet
Soru 11

• Biçim kaygısı ve mükemmeliyetçilik ilkesi ön plana çıkmıştır.
• Romantik şairlerin şiirlerinden etkilenmişlerdir.
• “Sanat sanat içindir.” anlayışıyla şiir yazmışlardır.
Bu cümleler “saf şiir” açısından doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – D
 • Y – D – Y
 • D – D – Y
 • Y – Y – D
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’in anlayışını benimseyen şairlerden değildir?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Enis Behiç Koryürek
 • Orhan Seyfi Orhon
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan Edebiyatı’nda eser vermiş sanatçılardan biridir?

 • Recaizade Mahmut Ekrem
 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Bahtiyar Vahapzade
REKLAM
Soru 14

Bir kelime deyip geçmeyiniz. Düşünüyorum: Artık lügat kitaplarında beyaz kâğıdın kefenlediği bu ölü kelimeyi nasıl diriltsek? Acaba belediye bu kelime için bir fiyat listesi yapmaz mı? Hiç olmazsa çarşıda pazarda canımız istediği zaman listeye bakar, parasını verir ve içimizin özlediği bu üç heceli sözü duyarız! Haaa! Affedersiniz, deminden beri, yana yakıla hasretini çektiğim bu kelimenin ne olduğunu söylemedim değil mi?
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Makale
 • Sohbet
 • Fıkra
 • Hatıra
Soru 15

Hani sessiz, zenginliğini bile belli etmez ( ) mütevazı adamdı da ( ) Konu komşusu da severdi hani( ) Hiçbir şeye( ) hiçbir dedikoduya karışmazdı.
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • ( , )( . )( ! )( , )
 • ( ; )( . )( . )( ; )
 • ( , )( … )( . )( , )
 • ( ; )( … )( ! )( ; )
Soru 16

Doğumdaki ağırlığı 500 gram olan plasentanın iki bölümü vardır: Sünger görünümlü bölüm ve bebeğe bağlı olan göbek bağını çevreleyen bölüm. Plasenta bebeğin diğer organları gelişip işlevsel oluncaya kadar onların da işlevlerini yerine getirir. Tıpkı karaciğer gibi besin maddelerini metabolize eder, akciğer gibi oksijen alışverişi yapar.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Makale
 • Deneme
 • Fıkra
 • Sohbet
Soru 17

Bu topraklar ecdadımın ocağı;
Evim, köyüm hep bu yerin bucağı;
İşte vatan, işte Tanrı kucağı
Ata yurdun, evlat bulmaz, giderim.

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kafiye düzeni aaab şeklindedir.
 • Garip akımının etkileri görülmektedir.
 • Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
 • Zengin kafiye kullanılmıştır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bir münazara konusu olamaz?

 • Çocuk eğitiminde çevre mi, aile mi etkilidir?
 • İnsan mı doğaya, doğa mı insana hâkimdir?
 • Teknoloji dünyaya faydalı mıdır, zararlı mıdır?
 • Kitap okumayı mı, gezmeyi mi daha çok seversiniz?
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümle dışı unsur kullanılmamıştır?

 • Çok gitmek istedim ancak bir türlü fırsat bulamadım.
 • Hey, oraya gitmeyin! Orası çok tehlikeli bir bölge.
 • Toplumların hayat tarzları müzik eserlerine yansır.
 • Ali, dolaptaki kitabı, siyah kapaklı olanı, uzatır mısın?
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün özelliklerinden değildir?

 • Güncel ve toplumsal sorunları ele alır.
 • Ele alınan konunun kanıtlanma zorunluluğu vardır.
 • Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında yayımlanır.
 • Günlük konuşma diliyle yazılır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBBACDBCABDBCABDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler