Türk Dili ve Edebiyatı 6 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Yenilmemek ve unutulmamak için yaşamam gerekiyor. Gerçekleri yarınlara ancak bu yolla iletebilirim. Bunu yapıyorum. Yürümekten başka hiçbir şey bilmeden tarihin bir molasında tüm çaresizlere ulaşmayı umuyorum. Onların beni anlayabilecekleri bir molaya kadar beklemeyi bilirim. Kaç bin yıl olursa olsun… Beni anlayacak olanlar: Onlar!...
Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Özetleme
 • Anlatma
 • İç diyalog
 • Bilinç akışı
Soru 2

(I) Bekir Yıldız, ilk romanlarında Almanya’da çalışan işçilerin sorunlarını işler. (II) Muzaffer İzgü, eserlerinde gecekondu halkının yoksul yaşantısını konu edinmiştir. (III) Oktay Rıfat, “Fikrimin İnce Gülü”nde işçi sorunlarını ele almıştır. (IV) Pınar Kür ve Sevgi Soysal gibi yazarlar romanlarında kadınların karşılaştıkları sorunları ele aldılar.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 3

(I) Sabahattin Eyüpoğlu’nda, Tanzimattan bu yana aydınlarımızın yaptığı gibi körü körüne bir Avrupa hayranlığı yoktur. (II) O en geçerli sanat ürünlerinin doğudaki değerleri anlamak ve benimsemek olduğunu savunur. (III) Türkiye’nin ve Türk insanının çağdaş kültür düzeyine ulaşması için uluslararası varlıkları dilimize çevirmeye çalışmıştır. (IV) O’nu yalnızca usta bir çevirmen olarak bilenler yanılırlar. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

 • Bakanlık yapacağı sınav için fiyat almamaya karar verdi.
 • Resmî yazışmalar dil bilgisi kurallarına uygun yapılmalıdır.
 • Öğretmenler, başarılı öğrencilerini tebrik ettiler.
 • Şiddetli rüzgâr nedeniyle yangın kısa sürede yayıldı.
Soru 5

İlk makalelerini lise yıllarında okul gazetesinde yayımladı. “Yaşlı Adam ve Deniz” adlı eseriyle Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı. Bazı eserleri şunlardır: Silahlara Veda, Çanlar Kimin İçin Çalıyor, Ya Hep Ya Hiç, Klimanjaro’nun Karları…
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Victor Hugo
 • Tolstoy
 • Dostoyevski
 • Ernest Hemingway
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımı yanlıştır?

 • Bu yıl yaz tatili için Antalya’ya gideceğim, dedi.
 • Doktor, hemşireleri çağırıp, onlarla konuştu.
 • Evet, yirmi yıldan beri bu mesleği yapıyorum.
 • Ali, Mehmet ve o çok iyi arkadaştırlar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi röportajın özelliklerindaAşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Ali Canip Yöntem – Tahrib-i Harabat
 • Orhan Şaik Gökyay – Destursuz Bağa Girenler
 • Asım Bezirci – On Şair On Şiir D)
 • Neyzen Tevfik – Hiçen
Soru 8

Batılı şiirde eski kural, biçim ve düzenlerin yıkılması yapı işini kolaylaştırmış değil, zorlaştırmıştır. Eski düzeni yıkan yeni şair, yeni bir düzen yaratmak zorundadır. Birçoğuna göre yeni şiirdeki serbestlik; işin kolayına kaçmak, kuramadığı yapıyı küçümsemektir. Yeni şairler arasında işin kolayına kaçanlara göre, şiirin yapısına önem verenler dünkünden daha çoktur.
Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Sohbet
 • Eleştiri
 • Fıkra
 • Röportaj
Soru 9

Nef’i – Üslup meselesi, padişahım! Her ulus kendine göre kahraman ister Kanunî’den sonraki padişahlar çağında kınında paslandı Osmanlı kılıcı, ona yeniden su vermek gerek.
Sultan Murat – Kanımdaki kıpırdanmalara yön verirsin şair!
Nef’î – Sözdür eylemin yolunu açan, hünkârım! Meyve tam olgunlaştı mı, çürümeye başlar hemen.
Sultan Murat – Bu millet hızını aldı, gücü aldı. Yorgun bir küheylâna bindim ben, gerçek.
Nef’î – O küheylânın eskisi gibi koşabilmesi için küheylândan daha çok yorulması gerek binicinin.
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Dekorla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir.
 • Konu günlük hayattan alınmıştır.
 • Manzum bir biçimde yazılmıştır.
 • Jest ve mimikler kullanılmıştır.
Soru 10

Ahmet Bey bu kasabada yaşıyor ve çok seviyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Özne – Yüklem uyumsuzluğu
 • Yanlış anlamda sözcük kullanılması
 • Gereksiz sözcük kullanımı
 • Nesne eksikliği
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi tiyatro yazarlarından değildir?

 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Ahmet Kutsi Tecer
 • Recaizade Mahmut Ekrem
 • Melih Cevdet Anday
Soru 12

Hafif bir rüzgâr dolduruyordu odayı ( ) Güneş yüzüne dokunuyor ( ) bir an eğleştikten sonra gidip karşı duvarda bir gölet oluşturuyordu. Yüzüme baktı ( ) “Neredeydin ( )” dedi.
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • ( … ) ( , ) ( , ) ( ! )
 • ( . ) ( , ) ( : ) ( ? )
 • ( … ) ( ; ) ( , ) ( ! )
 • ( . ) ( ; ) ( , ) ( ? )
Soru 13

Yahya Kemal Beyatlı’nın “Hafız’ın Kabrinde” adlı şiiri, Batılı yapının basit ama sağlam bir örneğidir. Somut bir gülle başlayan şiir gelişe gelişe soyut bir gülle, şairin ölümsüzlüğü düşüncesiyle bitiyor. Bütün benzetmeler bayat denecek kadar eski ve Doğulu ama yapı Batılı ve bizim için yeni. Hiçbir dizeye tutarsız, gelişigüzel diyemezsiniz. Ama bunun için her sözün gelişme içindeki yerini, sondaki düşünceye doğru gidişteki payını aramalısınız.
Bu parça aşağıdaki eleştiri türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Tarihsel
 • Sanatçıya yönelik
 • Topluma yönelik
 • Eseri konu alan
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi mülakat türü için söylenebilir?

 • Alanında tanınmış kimselerle yapılır.
 • Dil, şiirsel işlevde kullanılır.
 • Sorular doğaçlama sorulur.
 • Üç veya altı kişiyle yapılır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi (1960 sonrası) Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış tiyatro eserlerindendir?

 • Vatan yahut Silistre
 • Keşanlı Ali Destanı
 • Şair Evlenmesi
 • Macera-yı Aşk
Soru 16

─ Bize Çukurova’dan bahseder misiniz?
─ Yollar tozsu kokar. Gece yolculuğu bir hoştur Çukurova’da. Adam, ayak bileklerine kadar toza gömüle gömüle yürür. Her bastıkça iki yana serin bir toz fışkırır. Ve gecenin karanlığında yıldızlar… Yıldızlara çiy düşmüştür. Yıldızlar ıslak ıslaktır. Gecenin karanlığında insan düz ovayı, alabildiğine dümdüz, bedeninin her yerinde duyar, ürperir. Bu ürperti hoşa gider.
Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?

 • Sohbet
 • Eleştiri
 • Röportaj
 • Makale
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi röportajın özelliklerinden değildir?

 • Gazetede ve dergilerde yayımlanır.
 • Objektiftir, yorum içermez.
 • Açık ve anlaşılır bir dil kullanılır.
 • Bilgi ve belgeye dayanır.
Soru 18

─ Üzerinizde en fazla tesir yapanlar kimler olmuştur?
─ Bizim edebiyatın ve Fransız edebiyatının tesirleri, hemen hemen aynıdır. Bizim eskilerden en çok okuduğum Evliyâ Çelebi, Naîmâ, Nedim, Nef’î … Yenilerden, Hüseyin Rahmi ve Reşat Nuri.
─ Süleyman Nazif’i unuttunuz. Ercüment Ekrem Bey bu sorumu, bir an bile cevapsız bırakmadı:
─ Süleyman Nazif’i bir iksir gibi sakladım.
Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • Mülakat
 • Eleştiri
 • Sohbet
 • Makale
Soru 19

Röportaj türü en çok hangi edebiyat döneminde gelişme göstermiştir?

 • Fecriati
 • Tanzimat
 • Servetifünun
 • Cumhuriyet
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi röportaj türünde eser veren sanatçılardan değildir?

 • Ruşen Eşref Ünaydın
 • Yaşar Kemal
 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Fikret Otyam
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCCADBABCDCBDABCBADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

9 kişi oy kullandı
Online Testler