Türk Dili ve Edebiyatı 7 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Gönül(I) ister senin ile gitmeyi
Çimenler(II) üstünde oğlak gütmeyi
Severim(III) yaylada sohbet etmeyi
Dertlerini(IV) bana aç Yörük kızı

Bu dizelerde altı çizili sözcüklerden hangileri soyuttur?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

 • Kendini bu açıdan da değerlendirmeni inan ki çok isterdim.
 • Düşüncelerini aktardığı her bir yazısını uyaklı bir şiirle bitirirdi.
 • Pencereden muhteşem manzarayı izlerken annem perdeyi birden kapattı.
 • İşte tam da bu noktada fikirlerimiz kesişiyor seninle.
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde “yumuşak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

 • Yerde yumuşak kilimler serili geniş bir odada sohbet ettik.
 • Annem, dişleri olmadığı için yumuşak ekmek yiyebiliyordu.
 • Kirpiklerinin arasından bana yumuşak, tatlı, sonsuz şefkati ile bakıyordu.
 • Bu kuş uzun gagasını yumuşak topraklara sokup oradaki bitki kökleriyle beslenir.
Soru 4

Kimi gözlemcilere göre kış ayları gözlem için en uygun ve en keyifli zamandır. Çünkü geceler uzundur, gözlem için çok zaman vardır. Havanın soğuk olmasının etkisiyle de gökyüzü daha temiz ve yıldızlar bu sebeple daha parlak görünür. Kışın ilk zamanlarının bir diğer güzel yanı da gökyüzünün en parlak yaz ve kış yıldızlarının aynı anda gökyüzünde olmalarıdır.
Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Kışın Parlak Yıldızları
 • Yıldızların Yapısı
 • Parlak Yıldızların Oluşumu
 • Yıldızların Keşfi
Soru 5

(I) İsveç’teki bir üniversiteden araştırmacılar iki farklı katı hâli olan suyun iki farklı sıvı hâlinin de olabileceğini düşünerek bir araştırma yaptı. (II) Daha önce yapılan araştırmalarda suyun farklı yoğunluklara sahip iki katı hâlinin olduğu keşfedilmişti.(III) Maddeler genellikle katı, sıvı ya da gaz hâlinde bulunur ve en önemli yaşam kaynaklarımızdan biri olan su da bir maddedir. (IV) Araştırmanın sonucunda suyun düşük sıcaklıklarda farklı yapıda ve yoğunlukta iki sıvı hâlinin bulunduğu ortaya çıktı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden anlamlı bir bütün oluşturmak için cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
REKLAM
Soru 6

Günlük(I) hayatta konuşurken yaklaşık dört yüz(II) sözcük kullanıyoruz ve herbir(III) sözcüğün bir simgesi olduğunu düşünürsek bunları akılımızda(IV) tutmamız ve gerektiğinde yazmamız zor olurdu.
Bu cümlede altı çizili yerlerden hangilerinde yazım yanlışı vardır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 7

Bireyin iç dünyasını anlatmayı amaçlayan hikâyelerde;
I. kahramanların iç dünyası, tüm çıplaklığıyla esere yansır.
II. yazar dış dünyayı olduğu gibi anlatır.
III. bunalımlara ve iç çatışmalara yer verilir.
IV. realist bir anlatım ağır basar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 1960 Sonrası Türk Hikâyecilerindendir?

 • Ahmet Rasim
 • Mehmet Rauf
 • Talip Apaydın
 • Muallim Naci
Soru 9

• Hikâye
• Biçim
• Yanıt
Aşağıdakilerden hangisi bu sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı olamaz?

 • Cevap
 • Öykü
 • Kanıt
 • Şekil
Soru 10

Aşağıdakilerin hangisinde “büyük” sözcüğü nicel bir anlamda kullanılmıştır?

 • Büyük ağaçların altında, köye doğru yürürdük.
 • Bırak büyüklük sende kalsın, aldırma bunlara.
 • Büyük adammışsın gerçekten, diyecek lafım yok sana.
 • Büyük düşünen kişiler başarılı olur bu hayatta.
Soru 11

Okuduğu kitabı bir yana bırakıp ıssız odada yatağa sırtüstü uzanarak tavana dalıyor. Köyünü, meşelik tepeleri, dere boylarını, çayırları, köpeğini, kır kuşlarının seslerini düşünüyor. Keklik kokulu rüzgârın iniltisi ile ferahlıyor. İnsanın ait olduğu yerden kopması nasıl da zor. Ekşi elmadan, keklik sesinden, pınar suyundan ayrılması; apartmanlara, üstüne üstüne gelen arabalara alışması nasıl zor.
Bu parçada hikâyenin yapı unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?

 • Mekân
 • Zaman
 • Olay
 • Kişi
Soru 12

Gözlerime vurunca kubbelerin gölgesi,
Öz cenneti gönlümle seyr ettim ben bu akşam;
Göklerde ne bir nefes, ne de bir kanad sesi;
Uludağ etekleri al ipekten bu akşam!..
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Yurt güzelliği teması işlenmiştir.
 • Garip şiir anlayışına göre yazılmıştır.
 • Sade bir dille kaleme alınmıştır.
 • Halk şiirinin imkânlarından yararlanılmıştır.
Soru 13

• Ömrümde Sükût
• Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor
• Vazgeçemediğim
Aşağıdaki sanatçılar verilen eserlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

 • Orhan Veli Kanık
 • Cahit Sıtkı Tarancı
 • Arif Nihat Asya
 • Necip Fazıl Kısakürek
REKLAM
Soru 14

Bilmem ki nasıl anlatsam;
Nasıl, nasıl, size derdimi!
Bir dert ki yürekler acısı,
Bir dert ki düşman başına.
Gönül yarası desem…
Değil!
Ekmek parası desem…
Değil!
Bir dert ki…

Dayanılır şey değil.

Bu dizeler, biçim ve içerik bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?

 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Turgut Uyar
 • Orhan Veli Kanık
 • Ziya Gökalp
Soru 15

Bir gün Eleni’nin elleri geliyor
Her şey değişiyor.
İlk İstanbul şiirden çıkıp yerini alıyor
Bir çocuk ilk gülüyor
Bir ağaç çiçek açıyor.

Bu dizeler aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine ait olabilir?

 • II. Yeni şiiri
 • Halk şiiri
 • Toplumcu gerçekçi şiir
 • Saf şiir
Soru 16

Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Cahit Zarifoğlu ― İşaret Çocukları
 • İlhan Berk ― Şifalı Otlar Kitabı
 • Ataol Behramoğlu ― Bebeklerin Ulusu Yok
 • Faruk Nafiz Çamlıbel ― Dostlar Beni Hatırlasın
Soru 17

Sen aklıma geldiğinde bir tanem
Ağzımın içinde dilim titriyor
Gönül sarayımda sensin nişanem
Yaprağım üşüyor, dalım titriyor

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

 • Metafizik ve mistik bir konu işlenmiştir.
 • Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
 • Kafiye ve rediften yararlanılmıştır.
 • Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Soru 18

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında saf şiir denince akla ___________, _________ ve ________ gelir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilemez?

 • Ziya Osman Saba
 • Âsaf Hâlet Çelebi
 • Behçet Necatigil
 • Nâzım Hikmet
Soru 19

“Oğlan” sözcüğü eskiden “çocuk, evlat” anlamlarını taşırken günümüz Türkçesinde “erkek çocuk” anlamına gelmektedir.
Bu cümlede “oğlan” sözcüğündeki anlam değişmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anlam genişlemesi
 • Anlam daralması
 • Anlam iyileşmesi
 • Anlam kötüleşmesi
Soru 20

Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün.
Delikanlı çağımızdaki cevher,
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
Gözünün yaşına bakmadan gider.

Altı çizili dizedeki edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kinaye
 • Telmih
 • İstifham
 • İstiare
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBCABDBCCABBDCADADBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

4 kişi oy kullandı
Online Testler