Türk Dili ve Edebiyatı 8 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Geldiği ilk günlerde kimseyle konuşmak istemiyordu. İş gösterilmediği zamanlar uzaklara doğru bakar, bulutların arka tarafından bir şeyler görmek ister fakat içeri birisi girer girmez derhâl başını çevirerek herhangi bir şeyle meşgul olurdu.
Bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisi yoktur?

 • Olay
 • Zaman
 • Kişi
 • Mekân
Soru 2

Cumhuriyet Dönemi Türk romanında bireyin iç dünyasını esas alan eserler veren sanatçılardan en tanınmış olanları; Peyami Safa(I), Sabahattin Ali(II), Sâmiha Ayverdi(III) ve Tarık Buğra’dır(IV).
Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 3

• Orhan Pamuk
• Hasan Ali Toptaş
• Bilge Karasu
Bu sanatçılar aşağıdaki anlayışlardan hangisinin temsilcileridir?

 • Modernizmi esas alan
 • Toplumcu gerçekçi
 • Postmodernizmi esas alan
 • Gelenekçi
Soru 4

“İstanbul Hatırası” adlı eser 2010 yılında yayımlanmıştır. İstanbul hakkında tarihî pek çok bilgi içeren “İstanbul Hatırası”, son dönem Türk romanında, polisiye roman türünün geçirdiği değişimi göstermesi bakımından önemlidir.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • Ahmet Ümit
 • Celil Oker
 • Pınar Kür
 • Osman Aysu
Soru 5

• İlk telif polisiye roman, Ahmet Mithat Efendi’nin yayımladığı “Esrârı Cinayât” adlı eserdir.
• 1980 sonrası Türk romanında postmodernizmin etkileri görülür.
• Cengiz Aytmatov, “Bir Bilim Adamının Romanı”nda kendi kültüründen, gelenek ve göreneklerinden sıkça bahseder.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – Y
 • Y – D – Y
 • D – Y – D
 • Y – Y – D
REKLAM
Soru 6

Uzun zamandır rüyasında bir çocuğun kendisini Mısır Piramitleri’ne götürdüğünü, ona hazinenin yerini gösterdiğini görür Santiago. Bu rüyanın anlamını öğrenmek üzere Tarifa’da yaşayan bir falcı kadının yanına gider. Falcı kadın, rüyayı yorumlayarak Mısır’da bir hazine olduğunu ve bu hazineyi orada bulabileceğini söyler.
Aşağıdakilerden hangisi bu romandan alınmış olamaz?

 • Melkisedek ona menkıbesini gerçekleştirmesi gerektiğini, on koyun karşılığında hazinenin orada piramitlerin yanında olduğunu söyler.
 • Atlarına bindiler. Bu kez, delikanlı izliyordu Simyacı’yı. Rüzgâr, vahanın gürültüsünü taşıyordu kulaklarına. Delikanlı Fatima’nın sesini duymaya çalışıyordu. O gün savaş yüzünden kuyuya gitmemişti.
 • Bana düşlerini, yaşlı kralı ve hazineyi anlattın. Bana işaretlerden söz ettin. İşte bu yüzden hiçbir şeyden korkmuyorum çünkü seni bana bu işaretler getirdi.
 • Delikanlı olayın heyecanını yaşıyordu: “Peki iyileşebildi mi Mustafa İnan?” dedi. Profesör mahzunlaştı: “Kim bilir? Belki de ömrü boyunca bu sarsıntının izlerini taşımıştır.
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

 • Çünkü söz konusu yıllarda üretilen saatin bir kopyası niteliğindeki günümüz sürümü üç yılda tamamlanabildi.
 • Dünya modasının önde gelen markaları yeni koleksiyonlarında yer alan modelleri ile geceye şıklık kattı.
 • Hâlbuki festivalde kış spor şovlarını izlemenin yanında değişik kış etkinliklerine de dâhil olabilirsiniz.
 • Bunun için yatıştırıcı etkisi bulunan bu çayı içerken onlar sizin hikâyelerinizi dinliyor siz de onların hikâyesini.
Soru 8

I. Makale
II. Fıkra
III. Tiyatro
IV. Roman
Numaralanmış türlerin hangilerinde öyküleyici anlatım kullanılır?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 9

“Koçyiğit Köroğlu, Beş Mevsim, Bir Pazar Günü” adlı eserler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • Ahmet Kutsi Tecer
 • Murathan Mungan
 • Sermet Çağan
 • Turgut Özakman
Soru 10

TEVFİK – Hayır, efendim, hayır, Meftun’dan bahsediyorduk. Neden yüzünü buruşturuyorsun?
SABRİ – Vezan, size ters söylemiş.
SELVİ – (Çıkarken) İkisi de bir kapıya çıkar.
SABRİ – (Selvi çıktıktan sonra, Tevfik’e) Ayıkla pirincin taşını!
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Açıklamalar ayraç içinde verilmiştir.
 • Dekorlara yer verilmiştir.
 • Günlük konuşma dilinden yararlanılmıştır.
 • Mimik kullanılmıştır.
Soru 11

Bizde hemen bütün okuryazarlar düşünür ki kültür sadece bilgidir. Bilgi ne demek? İnsan kafasının her gün ve her şubede meçhuller âleminden fethedip çerçeveleştirdiği şeyleri baştanbaşa bilmeye imkân mı var? O hâlde kültürlü olmak yeterli değildir.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Deneme
 • Makale
 • Anı
 • Biyografi
Soru 12

I. Bize Göre
II. Karalama Defteri
III. Beş Şehir
IV.Günlerin Getirdiği
Numaralanmış eserlerin hangileri Nurullah Ataç’a aittir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 13

Bu türün konusu incelenen eserle sınırlanmışken denemede herhangi bir konu sınırlaması da yoktur. Bu türde ele alınan eserin değerli ya da değersiz yönleri örneklerle ortaya konur.
Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Makale
 • Biyografi
 • Hikâye
 • Eleştiri
REKLAM
Soru 14

İyi bir hatip;
I . konuşmasında sanatlı ve süslü ifadeler kullanmalıdır.
II. söz söylediği konuda zengin bir bilgi ve düşünce birikimine sahiptir.
III.konuşma sırasında sık sık metne bakmalıdır.
IV.ses tonu, vurgu ve tonlamayı ustaca kullanır.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 15

Hanımlar! Bu kadar acıdan sonra, bu kadar ayrılıktan sonra, yan yana çektiğimiz bu kadar hasretten sonra, kurtuluş günleri geldi. Siz, bu kurtuluş günlerini bize kazandıran aziz şehitlerin, gazilerin anaları, arkadaşları, kız kardeşleri! Artık sevinin, sevinmek hakkınızdır; bayram edin, en büyük bayrama erdiniz. Büyük bayramınız mübarek olsun!
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

 • Röportaj
 • Eleştiri
 • Söylev
 • Anı
Soru 16

Haziran ayında bile taşkın dere ayaklarının çamurlu, ıslak tuttuğu bu gölgeli yerlerde otlar bütün bir yaz mevsimi yeniden yeniye sürer, kızgın güneş, ağaçların tepelerinde meyveleri pişirirken toprakta birbiri arkasına yoncalar fışkırırdı. Suların serinliği, taze ot kokusu, gölgelik ve bereket içinde bahar bu bahçelerde tâ kışa kadar uzanıp giderdi.
Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öyküleme
 • Betimleme
 • Tartışma
 • Açıklama
Soru 17

I. Ömer Naci
II. Ahmet Haşim
III.Hamdullah Suphi Tanrıöver
IV.Cahit Sıtkı Tarancı
Bu sanatçılardan hangilerinin söylev türünde eseri vardır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi denemenin özelliklerindendir?

 • Ele alınan konular ispatlanarak anlatılır.
 • Okur etkilenmeye ve yönlendirilmeye çalışılır.
 • Gazete çevresinde gelişen öğretici metinlerdendir.
 • Ele alınan konular resmî ve ciddi bir hava içinde sunulur.
Soru 19

Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Cengiz Aytmatov ― Cemile
 • Paulo Coelho ― Simyacı
 • Ahmet Kutsi Tecer ― Köşebaşı
 • Attila İlhan ― Hürrem Sultan
Soru 20

Resim mi yapmak istiyorsunuz ( ) Dünyada renkten ve boyadan çok ne var ( ) Hakiki bir ressam konu bakımından da sıkıntı çekmez ( ) Bütün tabiat ve hayat işlenecek konu ile doludur. Önemli olan ( ) herhangi bir konu etrafında bir renk kompozisyonu oluşturabilmektir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • ( ? )( ? )( . )( , )
 • ( . )( ? )( … )( , )
 • ( ? )( ! )( ! )( ; )
 • ( . )( . )( … )( ; )
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCAADBDABACDBCBBCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler