100 ceza puanını doldurunca ne yapmam gerekiyor?

100 ceza puanını doldurunca ne yapmam gerekiyor?

100 CEZA PUANI EĞİTİMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • 100 cezadan dolayı ehliyetin alındığına dair polis tutanağı
  • Kimlik fotokopisi
  • 4 resim

100 ceza puanı için eğitim almak gerekir mi ?

Evet, 100 ceza puanı dolunca sürücü kursundan trafik eğitimi alınması gereklidir.

Her ayın 1 ile 10 arası kayıt dönemidir. Evraklarınız ile kursa giderseniz 10 gün sonra belgenizi almış olursunuz

100 ceza puanı kurs üçreti ne kadardır ?

2017 yılı için 100 ceza puanı üçreti : 600 TL

100 ceza puanı ile ilgili kanun ?

-------------------------------------------------------------------------------------------

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (118. Maddesi)

CEZA PUANI UYGULAMASI, PUANLAMA VE TRAFİK KAZASI NEDENİYLE SÜRÜCÜ BELGELERİNİN GERİ ALINMASI:

Madde 118 - Bu Kanunun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza, için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir.

(Değişik fıkra: 17/10/1996 - 4199/37 md.) Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar.

(Ek fıkra: 17/10/1996 - 4199/37 md.) Aynı yıl içinde ikinci defa 100 puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınarak psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir.

(Ek fıkra: 17/10/1996 - 4199/37 md.) Bir yıl içinde üç defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir.

(Ek fıkra: 17/10/1996 - 4199/37 md.) Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ise 1 yıl süre ile geri alınır.

Ceza puanlarının tespit ve uygulanmasına ait usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir.

(Değişik fıkra: 21/05/1997 - 4262/4 md.) Bu madde ve diğer ilgili maddelerdeki hükümlere göre sürücü belgeleri geri alınanlardan, geri alma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler, bu Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre cezalandırılırlar.

Bu blog faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

15 kişi oy kullandı