GİRİŞ/KAYIT

İlk Yardım 2013 – Test 62013-6. Sınav

SORU 1

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

 • A) Şok
 • B) Koma
 • C) Halsizlik
 • D) Zehirlenme
SORU 2

Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
 • B) Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
 • C) Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak
 • D) Yarayı temiz pamukla kapatmak
SORU 3

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Açık karın yarası olan
 • B) Bilinci yerinde olmayan
 • C) Ayak kemiğinde kırık olan
 • D) Solunum yolu zehirlenmesi olan
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?

 • A) Eklemde morarma ve şişlik
 • B) Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
 • C) Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
 • D) Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?

 • A) Kaburgalarında kırık olanlar
 • B) Kalça kemiğinde kırık olanlar
 • C) Açık göğüs yaralanması olanlar
 • D) Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

 • A) Pazı kemiği
 • B) Kaval kemiği
 • C) Kaburga kemiği
 • D) Uyluk kemiği
SORU 7

Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemekiçin yapılması gereken uygulama aşa ğıdakilerden hangisidir?

 • A) Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması
 • B) Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağı da ve sıcak tutulması
 • C) Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
 • D) Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması
SORU 8

Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

 • A) Organ
 • B) Hücre
 • C) Sistem
 • D) Destek doku 6. GRUP N 3 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI
SORU 9


Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kırık kontrolünün yapılması
 • B) Kanamanın kontrol edilmesi
 • C) Şok pozisyonunun verilmesi
 • D) Hava yolu açıklığının sağlanması
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?

 • A) Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
 • B) Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
 • C) Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
 • D) Kanamanın sızıntı şeklinde olması
SORU 11

Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

 • A) Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
 • B) Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
 • C) El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
 • D) Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
SORU 12

Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) Beyin kanaması riski artar.
 • B) Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.
 • C) Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
 • D) Atardamarlardan nabız hissedilemez.
SORU 13

Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?

 • A) 110
 • B) 112
 • C) 155
 • D) 156
SORU 14

Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yan yatış
 • B) Yarı oturuş
 • C) Sırtüstü yatış
 • D) Yüzüstü yatış
SORU 15

Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağı dakilerden hangisidir?

 • A) Bilinç kaybı olması
 • B) Reflekslerin kaybolması
 • C) Sesli uyaranlara tepki vermemesi
 • D) Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
SORU 16

Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 • A) Başı sıcak su ile yıkanır.
 • B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
 • C) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
 • D) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
CEVAP ANAHTARI
12345678910111213141516
BACDBCAADABCBCDD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler