02 kasım 2013 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

 • Işıklara 50 m kaldığını
 • Asgari (en az) hız sınırını
 • Azami (en yüksek) hız sınırını
 • Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
Soru 2

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

 • Hızını artırması
 • Hızını azaltması
 • Şerit değiştirmesi
 • Taşıt yolu üzerinde duraklaması
Soru 3

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?

 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
Soru 4

1 Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?
I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 5

"İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında _________ sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • tali kusur
 • asli kusur
 • yol kusuru
 • kusuru paylaştırma
REKLAM
Soru 6

I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 7

Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

 • Trafikten süresiz men
 • Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
 • Tescil plakası üzerinden idari para cezası
 • Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması
Soru 8

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

 • En sağ şeritte
 • Bankette
 • En sol şeritte
 • Orta şeritte
Soru 9

Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
Soru 10

Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 • Trafikten men
 • Hurdaya ayırma
 • Sürücüsüne ağır hapis
 • Başkasına devir etme şartı
Soru 11

• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?

 • Otobüs
 • Kamyon
 • Otomobil
 • Lastik tekerlekli traktör
Soru 12

Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

 • Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
 • Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
 • Kasko sigortası yaptırılmamışsa
 • Sürülecek araç başkasına aitse
Soru 13

Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?

 • Geri dönmesini
 • Motoru durdurmasını
 • Harekete hazırlanmasını
 • Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
REKLAM
Soru 14

Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

 • Yalnız 1
 • Yalnız 2
 • 1 ve 3
 • 2 ve 4
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?

 • Açılabilir tavan
 • Emniyet kemeri
 • Panoramik cam
 • Hidrolik direksiyon
Soru 16

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

 • Dönüş ışıklarını yakarak
 • Birkaç defa korna çalarak
 • Acil uyarı ışıklarını yakarak
 • Birkaç defa selektör yaparak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?

 • Yolcu indirirken beklemek
 • 5 dakikadan fazla beklemek
 • Kırmızı ışık yanarken beklemek
 • Görevlilerce verilen emirle durmak
Soru 18

I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

 • Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
 • Başkalarının haklarına saygı göstermek
 • Kurallara uymaya özen göstermek
 • Hırslı ve kızgın olmamak
Soru 20

Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.
Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

 • Batı-Doğu
 • Kuzey-Güney
 • Kuzeydoğu-Kuzeybatı
 • Kuzeybatı-Güneydoğu
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

 • İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
 • Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
 • Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
 • Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
Soru 22

Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

 • Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
 • İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
 • Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
 • Arkadan gelen araçlara yol vermek
Soru 23

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

 • Motosiklet
 • Kamyonet
 • Otomobil
 • At arabası
Soru 24

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

 • Otomobil, otobüse
 • Otobüs, otomobile
 • Şeridi daralmış olan, diğerine
 • Azami ağırlığı az olan, diğerine
Soru 25

Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?

 • İl Özel İdareleri
 • Afet İşleri Genel Müdürlüğü
 • Jandarma Genel Komutanlığı
 • Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
Soru 26

Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?

 • Şoför
 • Sürücü
 • İşleten
 • Araç sahibi
Soru 27

Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

 • Otomobilin tali yolda olması
 • Ambulansın ana yolda olması
 • Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması
 • Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması
Soru 28

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

 • Hızını artırmalı
 • Hızını azaltmalı
 • Geriye dönmeli
 • Yolun kayganlığını kontrol etmeli
Soru 29

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 • Ehli hayvanlar giremez.
 • Ehli hayvanlar geçebilir.
 • Vahşi hayvanlar giremez.
 • Vahşi hayvanlar geçebilir.
Soru 30

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

Soru 31

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

Soru 32

Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

 • Otobüs
 • Kamyon
 • Motosiklet
 • Otomobil
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
CBDCBDCADADACDBDADACBACBCACBDABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler