04 ağostos 2018 - İlk Yardım Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

 • Telaşlı ve tedirgin olması
 • İletişim becerilerinin zayıf olması
 • Önce çevrenin güvenliğini sağlaması
 • İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Soru 2

Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak _________ değerlendirmesi yapılır.
Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

 • dolaşım
 • bilinç durumu
 • solunum
 • hava yolu açıklığı
Soru 3

I. El freninin çekilmesi
II. Kontağın kapatılması
III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması
Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

• Bir el alına yerleştirilir.
• Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
• Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şok pozisyonu
 • Yarı oturuş pozisyonu
 • Baş geri-çene yukarı pozisyonu
 • Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
Soru 5

Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

 • Kan şekeri düştüğünde
 • Tam tıkanma yaşadığında
 • Kanaması olduğunda
 • Kalbi durduğunda
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

 • Kanamanın sızıntı şeklinde olması
 • Kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde akması
 • Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması
 • Kanamanın fışkırma olmadan akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek
 • Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak
 • Uzuv kopması varsa boğucu sargı (turnike) uygulamak
 • Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

 • Bilinç kontrolünün yapılması
 • Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi
 • Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
 • Bilinci yerinde ise sırtüstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
 • Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
 • Çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması
 • Bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi
Soru 11

Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

 • Koma
 • Bayılma
 • Sara krizi
 • Ateşli havale
Soru 12

Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rentek manevrası
 • İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
 • Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
 • Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi
Cevap Anahtarları
123456789101112
DBDCABCACDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler