04 ağostos 2018 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

 • Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
 • Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
 • Kaza yapma riskinin azalması
 • Sürüş yeteneğinin artması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

 • Sağlık Bakanlığı
 • Millî Eğitim Bakanlığı
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 3

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

 • Garaj
 • Durak
 • Otopark
 • Park yeri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

Soru 5

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 • Banketten gitmelidir.
 • Aracının hızını artırmalıdır.
 • Öndeki aracı geçmemelidir.
 • Geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

Soru 7

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

Soru 8

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

 • Yaya geçidi
 • Bisiklet yolu
 • Taralı alana girilmez
 • Yavaşlama uyarı çizgileri
Soru 9

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

 • Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
 • Sadece şehir içinde araç sürmesine izin verilir.
 • Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
 • Sadece para cezası verilir.
Soru 10

Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

 • 80
 • 90
 • 100
 • 110
Soru 11

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öndeki aracın durması
 • Öndeki aracın yavaşlaması
 • Görüş mesafesinin kötü olması
 • Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
Soru 12

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 13

Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 • Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
 • İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
 • Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
 • Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
REKLAM
Soru 14

Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 • Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
 • 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
 • Hızlanarak yoluna devam etmeli
 • Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 15

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

 • Hız sınırlamasına
 • Trafik yasaklarına
 • Çevreyi rahatsız etmemeye
 • Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
Soru 16

Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
Soru 17

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

 • Birkaç defa selektör yaparak
 • Acil uyarı ışıklarını yakarak
 • Birkaç defa korna çalarak
 • Dönüş ışıklarını yakarak
Soru 18

I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 • Aracın sahibini bulamazsa yazılı bilgi bırakması
 • Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
 • Zarar verdiği aracın sahibini bulması
 • Trafik görevlisine haber vermesi
Soru 20

I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı
Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

 • Bir meslek sahibi olmak
 • Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
 • Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
 • Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
Soru 22

• Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır.
• Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir.
Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D) - yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D - Y
 • Y - D
 • D - D
 • Y - Y
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

 • Kötü koku yayması
 • Çirkin görünüm arz etmesi
 • Hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması
 • Toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920212223
ADBACBCDACDCABDCACBDABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler