GİRİŞ/KAYIT

İlk Yardım 2014 – Test 72014-7. Sınav

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?

 • A) Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
 • B) İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması
 • C) Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması
 • D) İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması
SORU 2

İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır.
Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?

 • A) Dolaşım sistemini
 • B) Hareket sistemini
 • C) Sindirim sistemini
 • D) Solunum sistemini
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?

 • A) Bilincin kısa süreli kapanması
 • B) Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
 • C) Yüzde solgunluk ve baş dönmesi
 • D) Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması
SORU 4

Kalp durmasının en önemli göstergesi aşa ğıdakilerden hangisidir?

 • A) Solunumun güç olması
 • B) Vücutta morarma olması
 • C) Nabız atımlarının olmaması
 • D) Kazazedenin bilincini kaybetmesi
SORU 5

Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

 • A) Eklem bölgesi olmasına
 • B) Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
 • C) Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
 • D) Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
SORU 6

• Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

 • A) Olay yerini değerlendirmenin
 • B) Sağlık personeli niteliği kazanmanın
 • C) Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin
 • D) Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin
SORU 7

Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8 yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

 • A) 30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
 • B) 60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
 • C) 30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
 • D) 60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir?

 • A) Kan basıncının düşmesi
 • B) Bilinç seviyesinin artması
 • C) Cildin soğuk ve nemli olması
 • D) Dudak çevresinin morarması
SORU 9

Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 • A) Yarası sarılarak uyutulur.
 • B) Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır.
 • C) Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.
 • D) Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

 • A) Burkulan bölgeye masaj yapılması
 • B) Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
 • C) Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
 • D) Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

 • A) Koma
 • B) Üşüme
 • C) Bayılma
 • D) Terleme
SORU 12

• Sıkıntı veya nefes darlığı
• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

 • A) Reflü
 • B) Kalp spazmı
 • C) Kalp durması
 • D) Solunum durması
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

 • A) Başını her zaman düz tutması
 • B) Yavaş ve düzgün adımlarla yürümesi
 • C) Yerden destek alacak şekilde her iki ayağını da kullanması
 • D) Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
CEVAP ANAHTARI
12345678910111213
BADCDAABCDABD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler