06 eylül 2014 - İlk Yardım Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?

 • Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
 • İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması
 • Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması
 • İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması
Soru 2

İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır.
Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?

 • Dolaşım sistemini
 • Hareket sistemini
 • Sindirim sistemini
 • Solunum sistemini
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?

 • Bilincin kısa süreli kapanması
 • Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
 • Yüzde solgunluk ve baş dönmesi
 • Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması
Soru 4

Kalp durmasının en önemli göstergesi aşa ğıdakilerden hangisidir?

 • Solunumun güç olması
 • Vücutta morarma olması
 • Nabız atımlarının olmaması
 • Kazazedenin bilincini kaybetmesi
Soru 5

Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

 • Eklem bölgesi olmasına
 • Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
 • Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
 • Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
REKLAM
Soru 6

• Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

 • Olay yerini değerlendirmenin
 • Sağlık personeli niteliği kazanmanın
 • Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin
 • Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin
Soru 7

Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8 yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

 • 30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
 • 60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
 • 30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
 • 60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi “şok” belirtilerinden biri değildir?

 • Kan basıncının düşmesi
 • Bilinç seviyesinin artması
 • Cildin soğuk ve nemli olması
 • Dudak çevresinin morarması
Soru 9

Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 • Yarası sarılarak uyutulur.
 • Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır.
 • Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.
 • Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

 • Burkulan bölgeye masaj yapılması
 • Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
 • Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
 • Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

 • Koma
 • Üşüme
 • Bayılma
 • Terleme
Soru 12

• Sıkıntı veya nefes darlığı
• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

 • Reflü
 • Kalp spazmı
 • Kalp durması
 • Solunum durması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

 • Başını her zaman düz tutması
 • Yavaş ve düzgün adımlarla yürümesi
 • Yerden destek alacak şekilde her iki ayağını da kullanması
 • Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
REKLAM
Cevap Anahtarları
12345678910111213
BADCDAABCDABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler