06 eylül 2014 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?

 • Hız limitlerini aşmak
 • Alkollü araç kullanmak
 • Trafik levhalarını önemsemek
 • Yorgun ve dalgın olmak
Soru 2

I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki
II- Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması
III- Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması
Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 3

Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

 • Şerit
 • Kara yolu
 • Geçiş yolu
 • Bağlantı yolu
Soru 4

Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
 • Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
 • Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.
 • Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır.
Soru 5

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

 • Sola dönebilir.
 • Sağa dönebilir.
 • İleri yönde devam edebilir.
 • Sağ şeridi kapatacak şekilde durabilir.
REKLAM
Soru 6

Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

 • Virajlı
 • Eğimli
 • Kasisli
 • Kaygan
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

Soru 8

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
 • Duraklama ve park etme yasağını
 • Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
 • Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
Soru 9

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

Soru 10

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?

Soru 11

Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?

 • Takip mesafesi
 • Geçiş mesafesi
 • İntikal mesafesi
 • Görüş mesafesi
Soru 12

Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

 • Sadece para cezası verilir.
 • Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
 • Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır.
 • Sürücü belgesine süresiz olarak el konur.
Soru 13

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

 • Hızını artırarak kavşağa girmesi
 • Uygun mesafede mutlaka durması
 • Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi
 • Ana yoldan gelen araçlara yol vermemesi
REKLAM
Soru 14

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I- Sola dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Geniş bir kavisle dönmeli

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 15

Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

 • Aynı
 • Yarısı kadar
 • 10 km/saat daha az
 • 10 km/saat daha fazla
Soru 16

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 • 3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
 • 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması
 • 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
 • 2 numaralı aracın hızını artırması
Soru 17

Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 • Geçiş hakkını kendi kullanmalı
 • Hızlanarak yoluna devam etmeli
 • 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
 • Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
Soru 18

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 • İş makinesi, otomobile
 • Otomobil, iş makinesine
 • Şeridi daralmış olan, diğerine
 • Dingil ağırlığı az olan, diğerine
Soru 19

Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

 • 5
 • 20
 • 30
 • 50
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

Soru 21

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

 • Şerit değiştirmelerde
 • Bir aracın geçilmesi esnasında
 • Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
 • Sürücülere
Soru 22

Koruma başlığı ve koruma gözlüğünün hangi araç sürücüsü tarafından kullanılması zorunludur?

 • Otobüs
 • Traktör
 • Motosiklet
 • Kamyon
Soru 23

Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 24

Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 • Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması
 • Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
 • Zarar verdiği aracın sahibini bulması
 • Trafik görevlisine haber vermesi
Soru 25

I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi, gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?

 • Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
 • Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
 • Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.
 • Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
Soru 27

Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

 • Batı
 • Doğu
 • Kuzey
 • Güney
Cevap Anahtarları
123456789101112131415161718192021222324252627
CABCBDADCDABCDCBCAABDCABDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler