GİRİŞ/KAYIT

İlk Yardım 2013 – Test 42013-4. Sınav

SORU 1

Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 • A) Solunum ve nabız kontrolü
 • B) Sıkan giysilerin gevşetilmesi
 • C) Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
 • D) Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

 • A) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
 • B) Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
 • C) Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
 • D) Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?

 • A) Bulantı ve kusması olan
 • B) Kalça kemiğinde kırık olan
 • C) Omurilik zedelenmesi olan
 • D) Göğüs kemiğinde kırık olan
SORU 4

Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?

 • A) Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak
 • B) Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
 • C) Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak
 • D) Yeni kırıkların oluşmasını engellemek
SORU 5

Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 6

Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

 • A) Kafatası eklemlerinde
 • B) Hareketli eklem yerlerinde
 • C) Diz ile kalça arasındaki kemikte
 • D) Dirsek ile omuz arasındaki kemikte
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

 • A) Saç dökülmesi
 • B) Bedensel aktivitede artma
 • C) Ağızdan köpüklü kan gelmesi
 • D) Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

 • A) Akciğer
 • B) Mide
 • C) Karaciğer
 • D) Beyin
SORU 9

Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

 • A) 10 - 20
 • B) 40 - 50
 • C) 60 - 100
 • D) 100 - 120
SORU 10

Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?

 • A) Burun
 • B) Atardamar
 • C) Kılcal damar
 • D) Toplardamar
SORU 11

Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.
Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

 • A) Toplardamar kanamaları
 • B) Bacak bölgesi kanamaları
 • C) Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
 • D) Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
SORU 12

Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şok
 • B) Tıkanma
 • C) Kalp durması
 • D) Soluk durması
SORU 13

I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli
II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli
III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 14

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?

 • A) Burun kanaması olan
 • B) Bulantı ve kusması olan
 • C) Solunum yolu tıkalı olan
 • D) Boyun omurunda zedelenme olan
SORU 15

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?

 • A) Sırtüstü, sert bir zemine
 • B) Yüzüstü, sert bir zemine
 • C) Sırtüstü, yumuşak bir zemine
 • D) Yüzüstü, yumuşak bir zemine
SORU 16

Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

 • A) Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması
 • B) Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
 • C) Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
 • D) Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi
CEVAP ANAHTARI
12345678910111213141516
CDABABDACBCADCAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler