08 aralık 2013 - Motor Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

 • Sis lambaları
 • Park lambaları
 • Fren lambaları
 • İç aydınlatma lambaları
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?

 • Yağ filtresi
 • Hava filtresi
 • Yakıt filtresi
 • Polen filtresi
Soru 3

Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

 • Asit
 • Alkol
 • Antifriz
 • Saf su
Soru 4

Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?

 • Marş motoru
 • Elektrik motoru
 • İçten yanmalı motor
 • Dıştan yanmalı motor
Soru 5

Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?

 • Kavrama
 • Karoseri
 • Manifold
 • Süspansiyon
REKLAM
Soru 6

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

Soru 7

Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

 • Rölantide
 • Yüksek devirde
 • Zengin karışımla
 • Düzensiz, tekleyerek
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

 • Motor yağı
 • Antifriz
 • Fren hidroliği
 • Akü elektroliti
Soru 9

Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

 • Günde bir
 • Haftada bir
 • Altı ayda bir
 • Araca binileceği zaman
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

 • Radyonun açılması
 • Koltuğun ayarlanması
 • Aynaların ayarlanması
 • Emniyet kemerinin takılması
Soru 11

Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

Soru 12

Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.
Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir.

 • Her türlü iklim şartlarında
 • Sadece sıcak yaz aylarında
 • Sadece zorlu kış koşullarında
 • Donma gerçekleştikten sonra
Cevap Anahtarları
123456789101112
CBDCBCDADABA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler