GİRİŞ/KAYIT

Trafik 2016 – Test 42016-4. Sınav

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

 • A) Aşırı hız yapmak
 • B) Alkollü olarak araç kullanmak
 • C) Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
 • D) Elinde cep telefonu varken araç kullanmak
SORU 2

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.
Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • A) Düz gidilebileceğini
 • B) Sadece sağa dönülebileceğini
 • C) Sadece sola dönülebileceğini
 • D) Yolun tüm yönlere açık olduğunu
SORU 3

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

 • A) Trafik suçu
 • B) trafik terörü
 • C) Trafik kusuru
 • D) Trafikten men
SORU 4

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 • A) Okul geçidine
 • B) Yürüyüş yoluna
 • C) Gençlik kampına
 • D) Alt veya üst geçitlere
SORU 5

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 6

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • A) 70 metreden sonra yolun daralacağını
 • B) 70 metreden sonra park alanı olduğunu
 • C) Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
 • D) Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
SORU 7

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • A) Kürşad ayaklanmasının
 • B) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
 • C) Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
 • D) Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
SORU 8

Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

 • A) Özürlü sürücüler için park yeri
 • B) Özürlü sürücüler çıkabilir
 • C) Özürlü taşıtı giremez
 • D) Özürlü sürücü yolu
SORU 9

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

 • A) Sadece para cezası verilir.
 • B) Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
 • C) Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
 • D) En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmesine izin verilir.
SORU 10

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yanaçizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürü cülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • A) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
 • B) Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
 • C) Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
 • D) Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
SORU 11

Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 • A) 20
 • B) 30
 • C) 40
 • D) 45
SORU 12

Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

 • A) 10
 • B) 20
 • C) 30
 • D) 40
SORU 13

Kara yollarında araç kullanan bir sürücü nün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 • A) İki şeridi birden kullanması
 • B) Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
 • C) Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
 • D) Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
SORU 14

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 • A) 1 numaralı araca yol vermeli
 • B) Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
 • C) Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
 • D) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
SORU 15

I. Şerit değiştirmelerde
II. Sağa ve sola dönüşlerde
III. Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıkları nın kullanılması zorunludur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 16

Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

 • A) İş makinesi
 • B) Polis aracı
 • C) Ambulans
 • D) İtfaiye aracı
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

 • A) Park etmek
 • B) Kırmızı ışıkta beklemek
 • C) Yolcu indirmek ve bindirmek
 • D) Yük boşaltmak için beklemek
SORU 18

• Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

 • A) Araç kusurları
 • B) Yaya kusurları
 • C) Yolcu kusurları
 • D) Sürücü kusurları
SORU 19

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • A) Gabarinin aşılması
 • B) Araç dengesinin korunması
 • C) Trafik güvenliğinin dikkate alınması
 • D) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
SORU 20

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • A) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
 • B) İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
 • C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
 • D) Geçme yaparken sinyal verilmesi
SORU 21

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

 • A) park ışıklarının
 • B) Acil uyarı ışıklarının
 • C) uzağı gösteren ışıkların
 • D) yakını gösteren ışıkların
SORU 22

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

 • A) Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
 • B) Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
 • C) Motoru bakımdan geçirildiğinde
 • D) Sahibi değiştiğinde
SORU 23

Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

 • A) Kireç
 • B) Atık
 • C) Yanıcı madde
 • D) Yakıcı madde
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920212223
CBDACDBACDBDAADCBDABDAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?