08 ekim 2016 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

 • Aşırı hız yapmak
 • Alkollü olarak araç kullanmak
 • Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
 • Elinde cep telefonu varken araç kullanmak
Soru 2

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.
Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Düz gidilebileceğini
 • Sadece sağa dönülebileceğini
 • Sadece sola dönülebileceğini
 • Yolun tüm yönlere açık olduğunu
Soru 3

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

 • Trafik suçu
 • Trafik terörü
 • Trafik kusuru
 • Trafikten men
Soru 4

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 • Okul geçidine
 • Yürüyüş yoluna
 • Gençlik kampına
 • Alt veya üst geçitlere
Soru 5

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

REKLAM
Soru 6

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • 70 metreden sonra yolun daralacağını
 • 70 metreden sonra park alanı olduğunu
 • Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
 • Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
Soru 7

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Dönel kavşağa yaklaşıldığını
 • Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
 • Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
 • Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
Soru 8

Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

 • Özürlü sürücüler için park yeri
 • Özürlü sürücüler çıkabilir
 • Özürlü taşıtı giremez
 • Özürlü sürücü yolu
Soru 9

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

 • Sadece para cezası verilir.
 • Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
 • Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
 • En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmesine izin verilir.
Soru 10

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yanaçizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürü cülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
 • Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
 • Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
 • Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
Soru 11

Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 • 20
 • 30
 • 40
 • 45
Soru 12

Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
Soru 13

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 • İki şeridi birden kullanması
 • Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
 • Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
 • Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
REKLAM
Soru 14

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 • 1 numaralı araca yol vermeli
 • Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
 • Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
 • Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
Soru 15

I. Şerit değiştirmelerde
II. Sağa ve sola dönüşlerde
III. Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıkları nın kullanılması zorunludur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 16

Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

 • İş makinesi
 • Polis aracı
 • Ambulans
 • İtfaiye aracı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

 • Park etmek
 • Kırmızı ışıkta beklemek
 • Yolcu indirmek ve bindirmek
 • Yük boşaltmak için beklemek
Soru 18

• Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

 • Araç kusurları
 • Yaya kusurları
 • Yolcu kusurları
 • Sürücü kusurları
Soru 19

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • Gabarinin aşılması
 • Araç dengesinin korunması
 • Trafik güvenliğinin dikkate alınması
 • Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Soru 20

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
 • İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
 • Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
 • Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 21

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

 • park ışıklarının
 • Acil uyarı ışıklarının
 • uzağı gösteren ışıkların
 • yakını gösteren ışıkların
Soru 22

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

 • Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
 • Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
 • Motoru bakımdan geçirildiğinde
 • Sahibi değiştiğinde
Soru 23

Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

 • Kireç
 • Atık
 • Yanıcı madde
 • Yakıcı madde
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920212223
CBDACDBACDBDAADCBDABDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler