GİRİŞ/KAYIT

İlk Yardım 2014 – Test 32014-3. Sınav

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

 • A) Şokun önlenmesi
 • B) Kazaların önlenmesi
 • C) Acil yardım istenmesi
 • D) Kanamanın durdurulması
SORU 2

Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

 • A) Sistem - Doku - Organ - Hücre
 • B) Organ - Hücre - Doku - Sistem
 • C) Hücre - Doku - Organ - Sistem
 • D) Hücre - Organ - Doku - Sistem
SORU 3

Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?

 • A) Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
 • B) Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
 • C) Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
 • D) Kaç yaralı olduğuna bakılması
SORU 4

Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
 • B) Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
 • C) Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
 • D) Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
SORU 5

Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

 • A) 10 dakika
 • B) 15 dakika
 • C) Kalbi daha hızlı çalışana kadar
 • D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?

 • A) Açık kırmızı renkte olması ve fışkırarak akması
 • B) Çok hafif olup sızarak akması
 • C) Kısa sürede pıhtılaşması
 • D) Yavaş akması
SORU 7

Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

 • A) Kasık bölgesine
 • B) Şakak bölgesine
 • C) Çene altı bölgesine
 • D) Köprücük kemiğinin iç kısmına
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

 • A) Nabız atışının güçlü olması
 • B) Cildin kuru ve sıcak olması
 • C) Kan basıncının düşmesi
 • D) Zihinsel aktivitenin artması
SORU 9

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağı daki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

 • A) Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
 • B) Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
 • C) Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
 • D) Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması Şakak Çene altı Kasık Köprücük kemiği
SORU 10

Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 • A) Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
 • B) Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
 • C) Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
 • D) Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
SORU 11

Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

 • A) El
 • B) Omuz
 • C) Kalça
 • D) Göğüs
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

 • A) Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
 • B) Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
 • C) Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
 • D) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

 • A) Kendi sağlığını riske atması
 • B) Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi
 • C) Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi
 • D) Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
CEVAP ANAHTARI
12345678910111213
BCABDADCADBBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler