08 mart 2014 - İlk Yardım Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

 • Şokun önlenmesi
 • Kazaların önlenmesi
 • Acil yardım istenmesi
 • Kanamanın durdurulması
Soru 2

Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

 • Sistem - Doku - Organ - Hücre
 • Organ - Hücre - Doku - Sistem
 • Hücre - Doku - Organ - Sistem
 • Hücre - Organ - Doku - Sistem
Soru 3

Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?

 • Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
 • Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
 • Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
 • Kaç yaralı olduğuna bakılması
Soru 4

Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

 • Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
 • Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
 • Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
 • Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
Soru 5

Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

 • 10 dakika
 • 15 dakika
 • Kalbi daha hızlı çalışana kadar
 • Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?

 • Açık kırmızı renkte olması ve fışkırarak akması
 • Çok hafif olup sızarak akması
 • Kısa sürede pıhtılaşması
 • Yavaş akması
Soru 7

Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

 • Kasık bölgesine
 • Şakak bölgesine
 • Çene altı bölgesine
 • Köprücük kemiğinin iç kısmına
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi “şok” belirtilerindendir?

 • Nabız atışının güçlü olması
 • Cildin kuru ve sıcak olması
 • Kan basıncının düşmesi
 • Zihinsel aktivitenin artması
Soru 9

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağı daki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

 • Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
 • Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
 • Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
 • Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması Şakak Çene altı Kasık Köprücük kemiği
Soru 10

Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 • Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
 • Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
 • Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
 • Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
Soru 11

Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

 • El
 • Omuz
 • Kalça
 • Göğüs
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

 • Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
 • Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
 • Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
 • Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

 • Kendi sağlığını riske atması
 • Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi
 • Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi
 • Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
REKLAM
Cevap Anahtarları
12345678910111213
BCABDADCADBBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler