08 mart 2014 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?

 • Adli tıp
 • Kazazede
 • Trafik psikolojisi
 • İlk yardımcı
Soru 2

I- Araçların tescil edilmesi
II- Sürücü belgelerinin verilmesi
III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 3

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

 • Bağlantı yolu
 • İki yönlü kara yolu
 • Tek yönlü kara yolu
 • Bölünmüş kara yolu
Soru 4

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

 • Dur
 • Hızlan
 • Yavaşla
 • Sağa yanaş
Soru 5

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

 • Aracını durdurmalı
 • Durmadan geçmeli
 • Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
 • Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
REKLAM
Soru 6

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 • Ehlî hayvanların giremeyeceğini
 • Ehlî hayvanların yola çıkabileceğini
 • Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini
 • Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini
Soru 7

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

Soru 8

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 • Geçme yasağının sona erdiğini
 • Kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini
 • Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
 • Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

Soru 10

Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.
II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.
III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 11

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

 • Taşıma sınırının üstünde yolcu alınmışsa
 • Taşıma sınırının üstünde yük yüklenmişse
 • Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
 • Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa
Soru 12

Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir? I- Sağa dönüş II- Sola dönüş III- Aynı yönde ilerleme

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 13

Zorunlu hâller dışında şehirler arası kara yolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
REKLAM
Soru 14

Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

 • Takip mesafesi kadar
 • Araç uzunluğunun üç katı kadar
 • Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
 • Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
Soru 15

Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.
Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?

 • Devamlı yol çizgisi
 • Diğer aracın sürücüsü
 • Yol kenarındaki banketler
 • Hız kontrolü yapan uyarı cihazları
Soru 16

Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

 • Lastik tekerlekli traktöre
 • İş makinesine
 • Kamyonete
 • Kamyona
Soru 17

Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • 1 numaralı aracın sola dönüş yapması
 • 3 numaralı aracın sola dönüş yapması
 • 2 numaralı aracın sağa dönüş yapması
 • 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi
Soru 18

Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 • Hızlarını azaltmaları
 • Dar bir kavisle dönmeleri
 • Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
 • Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
Soru 19

• Kırmızı ışık yanması
• Yolun trafiğe kapanması
• Yetkililerin dur işareti vermesi
Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?

 • Durma
 • Park etme
 • Duraklama
 • Trafikten men
Soru 20

Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

 • 1 - 3 - 4 - 2
 • 3 - 1 - 4 - 2
 • 3 - 4 - 1 - 2
 • 4 - 1 - 3 - 2
Soru 21

Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

 • Sis ışıkları
 • Park ışıkları
 • Acil uyarı ışıkları
 • Yakını gösteren ışıklar
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?

 • Kriko
 • Reflektör
 • Emniyet kemeri
 • Çekme halatı
Soru 23

Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.
Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?

 • Elde cep telefonu ile konuşulması
 • Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması
 • Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
 • Trafik yoğunluğu düşük olan alternatif güzergâhların seçilmesi
Soru 24

Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

 • Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması
 • Periyodik bakım kartının doldurulması
 • Muayenesinin yaptırılmamış olması
 • Kayıt ve tescilinin onaylanması
Soru 25

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

 • Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde
 • Sadece aracı kullananın bildiği bir yerde
 • Görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde
 • Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde
Soru 26

Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 27

Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar.
Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 • Radyasyon
 • Hava kirliliği
 • Su kirliliği
 • Toprak kirliliği
Cevap Anahtarları
123456789101112131415161718192021222324252627
CDBCABADCBCDCAACDCABDCADCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler