GİRİŞ/KAYIT

İlk Yardım 2014 – Test 22014-2. Sınav

SORU 1

İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hastaları tedavi etmek
 • B) Trafik kazalarını önlemek
 • C) Temel yaşam desteği sağlamak
 • D) Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak
SORU 2

İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar.
Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?

 • A) Ağız içi
 • B) Bilinci
 • C) Göğüs hareketi
 • D) Solunumu
SORU 3

Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

 • A) Yaralıları belirlemek
 • B) Yaralıları araçtan çıkarmak
 • C) Kazayı yetkililere haber vermek
 • D) Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığı nı gösteren bir belirtidir?

 • A) Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması
 • B) Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması
 • C) Kişinin aktif ve huzursuz olması
 • D) Göz bebeklerinin küçülmesi
SORU 5

Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?

 • A) Kalbi düzensiz çalışanlara
 • B) Öksürük ve hıçkırığı olanlara
 • C) Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
 • D) Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
SORU 6

Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?

 • A) Bacak bölgesinde olan kanamalarda
 • B) Karın bölgesinde olan kanamalarda
 • C) Yüz bölgesinde olan kanamalarda
 • D) Kol bölgesinde olan kanamalarda
SORU 7

İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

 • A) Şok
 • B) Beyin kanaması
 • C) Ayakta olan kanamalar
 • D) Ayak bileğinin burkulması
SORU 8

I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.
Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
SORU 9

Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

 • A) Oturuş pozisyonu
 • B) Baş-çene pozisyonu
 • C) Sırtüstü yatış pozisyonu
 • D) Yüzüstü yatış pozisyonu
SORU 10

Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felç lerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
 • B) Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
 • C) Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
 • D) Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?

 • A) Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak
 • B) Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak
 • C) Batan cisim varsa çıkarmamak
 • D) Yarı oturur duruma getirmek
SORU 12

I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı
Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarı dakilerden hangileri yapılmalıdır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 13

Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

 • A) Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
 • B) Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
 • C) Baş-çene pozisyonu verilerek
 • D) Ayaklarından çekilerek
CEVAP ANAHTARI
12345678910111213
CBDADCBCACBCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler