08 şubat 2014 - İlk Yardım Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hastaları tedavi etmek
 • Trafik kazalarını önlemek
 • Temel yaşam desteği sağlamak
 • Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak
Soru 2

İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar.
Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?

 • Ağız içi
 • Bilinci
 • Göğüs hareketi
 • Solunumu
Soru 3

Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

 • Yaralıları belirlemek
 • Yaralıları araçtan çıkarmak
 • Kazayı yetkililere haber vermek
 • Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığı nı gösteren bir belirtidir?

 • Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması
 • Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması
 • Kişinin aktif ve huzursuz olması
 • Göz bebeklerinin küçülmesi
Soru 5

Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?

 • Kalbi düzensiz çalışanlara
 • Öksürük ve hıçkırığı olanlara
 • Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
 • Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
REKLAM
Soru 6

Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?

 • Bacak bölgesinde olan kanamalarda
 • Karın bölgesinde olan kanamalarda
 • Yüz bölgesinde olan kanamalarda
 • Kol bölgesinde olan kanamalarda
Soru 7

İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

 • Şok
 • Beyin kanaması
 • Ayakta olan kanamalar
 • Ayak bileğinin burkulması
Soru 8

I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.
Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 9

Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

 • Oturuş pozisyonu
 • Baş-çene pozisyonu
 • Sırtüstü yatış pozisyonu
 • Yüzüstü yatış pozisyonu
Soru 10

Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felç lerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
 • Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
 • Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
 • Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?

 • Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak
 • Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak
 • Batan cisim varsa çıkarmamak
 • Yarı oturur duruma getirmek
Soru 12

I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı
Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarı dakilerden hangileri yapılmalıdır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 13

Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

 • Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
 • Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
 • Baş-çene pozisyonu verilerek
 • Ayaklarından çekilerek
REKLAM
Cevap Anahtarları
12345678910111213
CBDADCBCACBCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler