08 şubat 2014 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

 • Hırçın
 • Öfkeli
 • Stresli
 • Saygılı
Soru 2

Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?

 • Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
 • Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
 • Kaza yapma riskinin azalması
 • Sürüş yeteneğinin artması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

 • Sağlık Bakanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 4

Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

Soru 5

I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi
Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

 • Sağa yanaş
 • Yavaşla
 • Hızlan
 • Dur
Soru 7

Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
 • Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
 • Kavşağa yaklaşırken hızın artırılması gerektiğini
 • Yaya geçidi işgal edilecek şekilde durulması gerektiğini
Soru 8

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 • Yolu kontrol etmesi
 • Aracının hızını azaltması
 • Yayaları ikaz ederek geçmesi
 • Geçiş hakkını yayalara vermesi
Soru 9

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 • Dönel kavşağa yaklaşıldığını
 • Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
 • Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
 • Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
Soru 10

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 • Yol ver
 • İleri mecburi yön
 • Girişi olmayan yol
 • Taşıt trafiğine kapalı yol
Soru 11

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 • Sola dönülmez
 • Sağa dönülmez
 • Sola zorunlu yön
 • Sağa zorunlu yön
Soru 12

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

 • Yaya geçidi
 • Sağa tehlikeli viraj
 • Taralı alana girilmez.
 • Taralı alan içine park edilebilir.
Soru 13

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
REKLAM
Soru 14

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 • 1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
 • 1 numaralı araca yol vermeli
 • U dönüşü yapmalı
 • Hızını artırmalı
Soru 15

Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?

 • Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli
 • 2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli
 • İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli
 • 2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
Soru 16

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
 • Görüş mesafesinin kötü olması
 • Öndeki aracın yavaşlaması
 • Öndeki aracın durması
Soru 17

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

 • İstediği şeridi
 • 1 numaralı şeridi
 • 2 numaralı şeridi
 • 3 numaralı şeridi
Soru 18

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 • Motorlu taşıt, motorsuz taşıta
 • Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
 • Şeridi daralmış olan taşıt, diğerine
 • Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
Soru 19

Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

 • 1 numaralı araç
 • 2 numaralı araç
 • Hızı az olan araç
 • Hızı fazla olan araç
Soru 20

Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

 • Aracın kapılarının açık tutulması
 • Trafik görevlisine haber verilmesi
 • Motor çalışır halde farların yakılması
 • Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
Soru 21

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
 • Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
 • Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
 • Park veya sis ışıkları ile seyretmek
Soru 22

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • Yüklerin bağlanması
 • Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
 • Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
 • Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
Soru 23

Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?
Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

 • Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
 • Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
 • Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.
 • Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.
Soru 24

Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?

 • Sürücü belgesi
 • Araç tescil belgesi
 • Araç imalat belgesi
 • Motorlu araç trafik belgesi
Soru 25

Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

 • Sürücünün araç kullanma, dinlenme süreleri ile araç kullanırken yaptığı hızı tespit etmek
 • Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmek
 • Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmek
 • Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmek
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, kara yollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?

 • Yeni bir iş kurmak
 • Kasko sigortası yaptırmak
 • Motor tamirciliği eğitimi almak
 • Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak
Soru 27

Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?

 • Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
 • Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
 • Araçlarının bakımını zamanında yaptırmaları
 • Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
Cevap Anahtarları
123456789101112131415161718192021222324252627
DACDBCACBAACDBCADBBDABADADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler