GİRİŞ/KAYIT

İlk Yardım 2014 – Test 62014-6. Sınav

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

 • A) İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır.
 • B) İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.
 • C) Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
 • D) Kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.
SORU 2

Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

 • A) Doku
 • B) Hücre
 • C) Gövde
 • D) Sistem
SORU 3

Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?

 • A) Trafik işaretçilerinin dinlenmesi
 • B) Yaralının soluk sesinin dinlenmesi
 • C) Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi
 • D) Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi
SORU 4

İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

 • A) Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
 • B) Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
 • C) Yaralıların cinsiyetlerine
 • D) Aracın modeline
SORU 5

Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması
 • B) Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması
 • C) Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
 • D) Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
SORU 6

• Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

 • A) Koma hâli
 • B) Uykuya eğilim
 • C) Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması
 • D) Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
SORU 7

Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?

 • A) Akciğer
 • B) Mide
 • C) Karaciğer
 • D) Dalak
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

 • A) Nabız atışının güçlü olması
 • B) Cildin kuru ve sıcak olması
 • C) Kan basıncının düşmesi
 • D) Zihinsel aktivitenin artması
SORU 9

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

 • A) Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
 • B) Nabız atışlarının sürekli hızlanması
 • C) Bulantı ve kusmanın olması
 • D) Vücut sıcaklığının artması
SORU 10

Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?

 • A) Yan yatış
 • B) Baş yanda, yarı yüzüstü yatış
 • C) Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış
 • D) Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırtüstü yatış
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

 • A) Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
 • B) Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
 • C) Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
 • D) Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

 • A) Kansızlık
 • B) Bilinç kaybı
 • C) Baş dönmesi
 • D) Düzensiz nabız atışı
SORU 13

Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

 • A) Hızlı ve aceleci davranmaya
 • B) Kaza yapan araca hasar verilmemesine
 • C) Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
 • D) Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
CEVAP ANAHTARI
12345678910111213
CDBADCACACDAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?