09 ağostos 2014 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

 • Asabi
 • Öfkeli
 • Stresli
 • Hoş görülü
Soru 2

Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 3

İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

 • Yerlerinin değiştirilmesi
 • Üzerlerine yazı yazılması
 • Görülmelerinin engellenmesi
 • Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
Soru 4

Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir?

Soru 5

Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

 • Yavaş ve dikkatli geçmeli
 • Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
 • Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli
 • Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 7

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 • Açılan köprü
 • Sola tehlikeli viraj
 • Soldan daralan kaplama
 • Sola tehlikeli devamlı viraj
Soru 8

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Bisikletin geçebileceğini
 • Bisikletin giremeyeceğini
 • Yolun bisikletlilere ait olduğunu
 • Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini
Soru 9

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
 • Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini
 • Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını
 • Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu
Soru 10

Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 11

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

 • Yaya geçidi
 • Bisiklet yolu
 • Bölünmüş yol başlangıcı
 • Trafiği hızlandırma işareti
Soru 12

Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 • Sola dönüş yapması
 • Sağa dönüş yapması
 • Aynı yönde seyretmesi
 • Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması
Soru 13

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

 • 130
 • 110
 • 100
 • 90
REKLAM
Soru 14

Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.

 • Motor gücünü
 • Asfalt kalitesini
 • Takip mesafesini
 • Yakıt sarfiyatını
Soru 15

Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

 • 5 numaralı aracın geçmesini
 • 4 numaralı aracın yavaşlamasını
 • 1 numaralı aracın sağa geçmesini
 • 2 numaralı aracın şerit değiştirmesini
Soru 16

Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

 • Sağ şeride geçmek
 • Sığınma cebine girmek
 • Önündeki aracı geçmek
 • Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak
Soru 17

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 • 2 - 1 - 3
 • 2 - 3 - 1
 • 3 - 1 - 2
 • 3 - 2 - 1
Soru 18

I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri
II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri
III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları
Duraklanan veya park edilen yerden çıkılırken sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 19

Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla "kısa mesafelerde işçi taşınmasında" aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

 • Kasa üzerinin kapalı olması
 • Kasa kapaklarının kapalı tutulması
 • Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
 • Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
Soru 20

I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • I. doğru II. yanlıştır.
 • Her ikisi de yanlıştır.
 • I. yanlış II. doğrudur.
 • Her ikisi de doğrudur.
Soru 21

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
 • İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
 • Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
 • Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?

 • Önlemlere bağlı olarak azalabilmesi
 • Doğal olarak meydana gelmesi
 • Çevresel etkilere bağlı olması
 • Önceden tahmin edilebilmesi
Soru 23

Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Motorlu araçlar için zorunludur.
 • Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
 • Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
 • Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
Soru 24

Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?

 • Kavşaklara yaklaşırken
 • Sağa veya sola dönerken
 • Bir başka araç tarafından geçilirken
 • İki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken
Soru 25

C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?

 • 22
 • 20
 • 18
 • 17
Soru 26

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

 • Atık
 • İklim
 • Çevre
 • Erozyon
Soru 27

Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?

 • Duyuru
 • Gürültü
 • Konuşma
 • Sesli ilan
Cevap Anahtarları
123456789101112131415161718192021222324252627
DBDCADBAABCCBCADCDADBABDACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

7 kişi oy kullandı
Online Testler