GİRİŞ/KAYIT

İlk Yardım 2015 – Test 52015-5. Sınav

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

 • A) Trafik kazalarının önlenmesi
 • B) Mesleki başarının artırılması
 • C) Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
 • D) Ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi
SORU 2

Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

 • A) Dolaşım sisteminin
 • B) Sindirim sisteminin
 • C) Hareket sisteminin
 • D) Sinir sisteminin
SORU 3

Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-DinleHisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

 • A) Dinle
 • B) Bak
 • C) Hisset
 • D) Dinle-Hisset
SORU 4

Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?

 • A) Koruma
 • B) Bildirme
 • C) Kurtarma
 • D) Müdahale
SORU 5

Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur.
Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

 • A) Mide
 • B) Beyin
 • C) Karaciğer
 • D) Kalın bağırsak
SORU 6

Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

 • A) Solunumu düzensiz olan
 • B) Solunum sayısı azalan
 • C) Kalbi düzensiz çalışan
 • D) Kalbi duran
SORU 7

Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

 • A) Diz ile kalça arası
 • B) Ayak bileğinin alt kısmı
 • C) Ayak bileğinin üst kısmı
 • D) Diz kapağının olduğu bölge
SORU 8

• Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.
İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

 • A) Şokun engellenmesi
 • B) Kanamanın durdurulması
 • C) Zihinsel aktivitenin korunması
 • D) Sindirim işlevinin rahat olması
SORU 9

Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 • A) Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
 • B) Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
 • C) Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
 • D) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
SORU 10

Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

 • A) Karın yaralanmalarında
 • B) Bacak yaralanmalarında
 • C) Göğüs yaralanmalarında
 • D) Omurga yaralanmalarında
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

 • A) Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
 • B) Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
 • C) Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
 • D) Burkulan ekleme turnike uygulanması
SORU 12

Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

 • A) Dolaşım sistemi
 • B) Sindirim sistemi
 • C) Hareket sistemi
 • D) Solunum sistemi
SORU 13

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
 • B) Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
 • C) Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
 • D) Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
CEVAP ANAHTARI
12345678910111213
CDBABDAACDBCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler