10 ekim 2015 - İlk Yardım Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

 • Trafik kazalarının önlenmesi
 • Mesleki başarının artırılması
 • Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
 • Ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi
Soru 2

Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

 • Dolaşım sisteminin
 • Sindirim sisteminin
 • Hareket sisteminin
 • Sinir sisteminin
Soru 3

Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-DinleHisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

 • Dinle
 • Bak
 • Hisset
 • Dinle-Hisset
Soru 4

Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?

 • Koruma
 • Bildirme
 • Kurtarma
 • Müdahale
Soru 5

Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur.
Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

 • Mide
 • Beyin
 • Karaciğer
 • Kalın bağırsak
REKLAM
Soru 6

Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

 • Solunumu düzensiz olan
 • Solunum sayısı azalan
 • Kalbi düzensiz çalışan
 • Kalbi duran
Soru 7

Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

 • Diz ile kalça arası
 • Ayak bileğinin alt kısmı
 • Ayak bileğinin üst kısmı
 • Diz kapağının olduğu bölge
Soru 8

• Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.
İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

 • Şokun engellenmesi
 • Kanamanın durdurulması
 • Zihinsel aktivitenin korunması
 • Sindirim işlevinin rahat olması
Soru 9

Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 • Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
 • Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
 • Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
 • Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru 10

Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

 • Karın yaralanmalarında
 • Bacak yaralanmalarında
 • Göğüs yaralanmalarında
 • Omurga yaralanmalarında
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

 • Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
 • Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
 • Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
 • Burkulan ekleme turnike uygulanması
Soru 12

Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

 • Dolaşım sistemi
 • Sindirim sistemi
 • Hareket sistemi
 • Solunum sistemi
Soru 13

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
 • Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
 • Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
 • Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
REKLAM
Cevap Anahtarları
12345678910111213
CDBABDAACDBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler