10 ekim 2015 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

 • Hırslı ve kızgın olmamak
 • Kurallara uymaya özen göstermek
 • Başkalarının haklarına saygı göstermek
 • Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
Soru 2

Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

 • Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
 • Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa
 • Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa
 • Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa
Soru 3

Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

 • Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.
 • Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
 • Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
 • Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.
Soru 4

Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

 • Dur işareti
 • Geç işareti
 • Yavaşlatma işareti
 • Hızlandırma işareti
Soru 5

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

 • Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
 • İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
 • Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
 • Durmadan dikkatli geçmeli
REKLAM
Soru 6

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

 • Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
 • Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
 • Sağa ve sola dönülemeyeceğini
 • Hızın artırılması gerektiğini
Soru 7

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Kaygan yola yaklaşıldığını
 • Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
 • Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
 • Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

Soru 9

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

Soru 10

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu
 • Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
 • Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu
 • Durmanın yasak olduğunu
Soru 11

Kanlarındaki alkol miktarı ___________ promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • 0,20
 • 0,30
 • 0,40
 • 0,50
Soru 12

Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
Soru 13

Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 1 ve 3
REKLAM
Soru 14

"88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 • Fren mesafesini
 • Duruş mesafesini
 • Takip mesafesini
 • İntikal mesafesini
Soru 15

Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Öndeki araçların geçilemeyeceğini
 • Hiçbir sebeple durulamayacağını
 • Sağ şeritten gidilemeyeceğini
 • Karşı şeride geçilebileceğini
Soru 16

Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

 • Orta şerit
 • Hızlanma şeridi
 • Tırmanma şeridi
 • Yavaşlama şeridi
Soru 17

Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 • İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
 • Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
 • Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
 • Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
Soru 18

Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 • Hızlanıp kavşağa girmeli
 • Geçiş hakkını kendi kullanmalı
 • 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
 • İkazda bulunup 2 numaralı aracı durdurmalı
Soru 19

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlüdar yolda, otomobil ile minibüsün kar şılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 • Minibüs, otomobile
 • Otomobil, minibüse
 • Şeridi daralmış olan, diğerine
 • Dingil ağırlığı az olan, diğerine
Soru 20

I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler
Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 21

Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağı dakilerden hangisini yapmak zorundadır?

 • Duraklamak
 • Araç içi ışıkları yakmak
 • Uzağı gösteren ışıkları yakmak
 • Sadece park veya sis ışıklarını yakmak
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?

 • Engel işareti
 • Çekme halatı
 • Boyun korsesi
 • Emniyet kemeri
Soru 23

Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?

 • Yangın tüpü
 • Üçgen reflektör
 • Beyaz renkte taş
 • Teneke veya bidon gibi malzemeler
Soru 24

I. Traktörler
II. Otomobiller
III. Motorlu bisiklet ve motosikletler
IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler
Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

 • I ve II
 • II ve III
 • II ve IV
 • III ve IV
Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleritamamlanmış araçların trafiğe çıkarılması na müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?

 • Sürücü belgesi
 • Araç İmalat Belgesi
 • Mali sorumluluk sigortası
 • Motorlu araç trafik belgesi
Soru 26

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sürücü belgesi
 • Araç İmalat Belgesi
 • Kaza tespit tutanağı
 • Motorlu taşıt sürücü sertifikası
Soru 27

Sivastan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konyaya oradan da Uşak a gitmiştir.
Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

 • Batı-Doğu
 • Kuzey-Güney
 • Güneybatı-Kuzeybatı
 • Kuzeybatı-Güneydoğu
Cevap Anahtarları
123456789101112131415161718192021222324252627
DABADBCBDADDBCABBCADCDBCDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler