GİRİŞ/KAYIT

İlk Yardım 2015 – Test 12015-1. Sınav

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

 • A) İlaçla tedavi etmek
 • B) Durumun kötüleşmesini önlemek
 • C) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
 • D) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?

 • A) Sindirim sistemi
 • B) Dolaşım sistemi
 • C) Boşaltım sistemi
 • D) Solunum sistemi
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?

 • A) Kırıkların tespit edilmesi
 • B) Dolaşımın değerlendirilmesi
 • C) Solunumun değerlendirilmesi
 • D) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
SORU 4

• Bir el alına yerleştirilir.
• Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
• Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uygulama tekniği verilen pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şok pozisyonu
 • B) Yarı oturuş pozisyonu
 • C) Baş geri-çene yukarı pozisyonu
 • D) Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon
SORU 5

Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

 • A) 40
 • B) 60
 • C) 80
 • D) 100
SORU 6

Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

 • A) Omurgasında kırık olan
 • B) Kaburgasında kırık olan
 • C) Birinci derece yanığı olan
 • D) Kolunda yara ve kırık olan
SORU 7

Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?

 • A) Burun kanamaları
 • B) Atardamar kanamaları
 • C) Kılcal damar kanamaları
 • D) Toplardamar kanamaları
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

 • A) Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
 • B) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
 • C) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
 • D) Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?

 • A) Rastgele hareket ettirilmesi
 • B) Hava yolu açıklığının sağlanması
 • C) Kanama varsa, hemen durdurulması
 • D) Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
SORU 10

I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 11

Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?

 • A) Kürek kemiği
 • B) Ön kol kemiği
 • C) Kaburga kemiği
 • D) Köprücük kemiği
SORU 12

Koma durumundaki kazazedeye verilecek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dik oturuş
 • B) Sırtüstü yatış
 • C) Baş geride yarı oturuş
 • D) Yarı yüzüstü yan yatış
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

 • A) Kendi can güvenliğini riske atması
 • B) Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
 • C) Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
 • D) Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
CEVAP ANAHTARI
12345678910111213
ABACDABCADBDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler