10 ocak 2015 - İlk Yardım Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

 • İlaçla tedavi etmek
 • Durumun kötüleşmesini önlemek
 • Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
 • Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?

 • Sindirim sistemi
 • Dolaşım sistemi
 • Boşaltım sistemi
 • Solunum sistemi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC’si içinde yer almaz?

 • Kırıkların tespit edilmesi
 • Dolaşımın değerlendirilmesi
 • Solunumun değerlendirilmesi
 • Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
Soru 4

• Bir el alına yerleştirilir.
• Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
• Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Kazazedenin hava yolunu açmak için, uygulama tekniği verilen pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şok pozisyonu
 • Yarı oturuş pozisyonu
 • Baş geri-çene yukarı pozisyonu
 • Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon
Soru 5

Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

 • 40
 • 60
 • 80
 • 100
REKLAM
Soru 6

Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

 • Omurgasında kırık olan
 • Kaburgasında kırık olan
 • Birinci derece yanığı olan
 • Kolunda yara ve kırık olan
Soru 7

Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?

 • Burun kanamaları
 • Atardamar kanamaları
 • Kılcal damar kanamaları
 • Toplardamar kanamaları
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

 • Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
 • Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
 • Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
 • Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?

 • Rastgele hareket ettirilmesi
 • Hava yolu açıklığının sağlanması
 • Kanama varsa, hemen durdurulması
 • Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
Soru 10

I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.
Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?

 • Kürek kemiği
 • Ön kol kemiği
 • Kaburga kemiği
 • Köprücük kemiği
Soru 12

Koma durumundaki kazazedeye verilecek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dik oturuş
 • Sırtüstü yatış
 • Baş geride yarı oturuş
 • Yarı yüzüstü yan yatış
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

 • Kendi can güvenliğini riske atması
 • Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
 • Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
 • Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
REKLAM
Cevap Anahtarları
12345678910111213
ABACDABCADBDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler