GİRİŞ/KAYIT

Motor 2015 – Test 12015-1. Sınav

SORU 1

Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fren
 • B) Motor
 • C) Egzoz
 • D) Diferansiyel
SORU 2

Dört zamanlı motorlarda, zamanların olu şum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

 • A) Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
 • B) Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
 • C) Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
 • D) Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
SORU 3

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 4

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan motora ne konulur?

 • A) Antifriz
 • B) Motor yağı
 • C) Fren hidroliği
 • D) Motor soğutma suyu
SORU 5

Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 • A) Radyatör peteklerinin tıkanmasına
 • B) Şarj lambasının yanmasına
 • C) Yakıt tüketiminin artmasına
 • D) El freninin arızalanmasına
SORU 6

I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?

 • A) Flaşör
 • B) Sigorta
 • C) Far anahtarı
 • D) Sinyal ampulü
SORU 8

Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

 • A) Asit
 • B) Alkol
 • C) Saf su
 • D) Antifriz
SORU 9

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • A) Fren hidroliğinin eksilmesi
 • B) Karterde yağın kalmaması
 • C) Depodaki yakıtın azalması
 • D) Radyatörde antifrizin olmaması
SORU 10

Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?

 • A) Kadınları siyasi hayatın dışında tutmak
 • B) Manifold
 • C) Teker jantı
 • D) Vites kutusu
CEVAP ANAHTARI
12345678910
BDCBCDBCBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?