GİRİŞ/KAYIT

Trafik 2015 – Test 12015-1. Sınav

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

 • A) Aşırı hız yapmak
 • B) Alkollü olarak araç kullanmak
 • C) Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
 • D) Elinde cep telefonu varken araç kullanmak
SORU 2

Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?

 • A) Araçların muayenelerini yapmak
 • B) Sürücülerin belgelerini vermek
 • C) Muayene istasyonlarını denetlemek
 • D) Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
SORU 3

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

 • A) Durmadan dikkatli geçmeli
 • B) İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
 • C) Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
 • D) Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
SORU 4

Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

 • A) Banket
 • B) Terminal
 • C) Hemzemin geçit
 • D) Taşıt yolu (Kaplama)
SORU 5

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin -geç- işaretidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 7

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • A) Traktörün geçebileceğini
 • B) Traktörün giremeyeceğini
 • C) Traktörlerin park edebileceğini
 • D) Sadece traktörün girebileceğini
SORU 8

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • A) Yaya yolunu
 • B) Yaya geçidini
 • C) Yola yayanın çıkabileceğini
 • D) Yola yayanın giremeyeceğini
SORU 9

Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • A) Bölünmüş yola gireceğini
 • B) Tali yol kavşağına yaklaştığını
 • C) İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
 • D) İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
SORU 10

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 11

Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklıtrafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?

 • A) Trafik görevlisine
 • B) Işıklı trafik işaret cihazına
 • C) Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
 • D) Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
SORU 12

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

 • A) 1,5
 • B) 2,5
 • C) 3,5
 • D) 4,5
SORU 13

Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?

 • A) 120
 • B) 110
 • C) 90
 • D) 80
SORU 14

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

 • A) Takip mesafesi
 • B) Geçiş mesafesi
 • C) Görüş mesafesi
 • D) İntikal mesafesi
SORU 15

Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

 • A) İstediği şeridi
 • B) 1 numaralı şeridi
 • C) 2 numaralı şeridi
 • D) 3 numaralı şeridi
SORU 16

Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

 • A) Şerit değiştirmek yasaktır.
 • B) Öndeki aracı geçmek yasaktır.
 • C) Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
 • D) Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
SORU 17

Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

 • A) Hız sınırlarına uyması
 • B) Trafik görevlisine bilgi vermesi
 • C) Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
 • D) Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
SORU 18

Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?

 • A) Yalnız 4
 • B) 1 ve 7
 • C) 1, 3 ve 6
 • D) 2, 6 ve 7
SORU 19

Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

 • A) Otobüse
 • B) Otomobile
 • C) İş makinesine
 • D) Lastik tekerlekli traktöre
SORU 20

Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

 • A) Otobüs
 • B) Traktör
 • C) At arabası
 • D) İş makinesi
SORU 21

I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 22

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur?

 • A) Sis ışıklarının
 • B) park ışıklarının
 • C) Acil uyarı ışıklarının
 • D) uzağı gösteren ışıkların
SORU 23

Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?

 • A) Polen filtresi
 • B) Park sensörü
 • C) Emniyet kemeri
 • D) Açılabilir tavan
SORU 24

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

 • A) Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
 • B) Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
 • C) Motoru bakımdan geçirildiğinde
 • D) Sahibi değiştiğinde
SORU 25

Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?

 • A) Otobüs
 • B) Kamyon
 • C) Otomobil
 • D) Lastik tekerlekli traktör
SORU 26

Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?

 • A) Gece körlüğü
 • B) Renk körlüğü
 • C) İki gözü görmeyen
 • D) Monoküler (tek gözü gören)
SORU 27

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?

 • A) Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
 • B) Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
 • C) Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
 • D) Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
CEVAP ANAHTARI
123456789101112131415161718192021222324252627
CBADAABDCDADCABCDABADDCADBC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?