10 ocak 2015 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

 • Aşırı hız yapmak
 • Alkollü olarak araç kullanmak
 • Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
 • Elinde cep telefonu varken araç kullanmak
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?

 • Araçların muayenelerini yapmak
 • Sürücülerin belgelerini vermek
 • Muayene istasyonlarını denetlemek
 • Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
Soru 3

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

 • Durmadan dikkatli geçmeli
 • İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
 • Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
 • Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
Soru 4

Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

 • Banket
 • Terminal
 • Hemzemin geçit
 • Taşıt yolu (Kaplama)
Soru 5

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?

REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir?

Soru 7

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Traktörün geçebileceğini
 • Traktörün giremeyeceğini
 • Traktörlerin park edebileceğini
 • Sadece traktörün girebileceğini
Soru 8

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Yaya yolunu
 • Yaya geçidini
 • Yola yayanın çıkabileceğini
 • Yola yayanın giremeyeceğini
Soru 9

Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Bölünmüş yola gireceğini
 • Tali yol kavşağına yaklaştığını
 • İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
 • İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
Soru 10

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?

Soru 11

Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklıtrafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?

 • Trafik görevlisine
 • Işıklı trafik işaret cihazına
 • Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
 • Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
Soru 12

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

 • 1,5
 • 2,5
 • 3,5
 • 4,5
Soru 13

Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?

 • 120
 • 110
 • 90
 • 80
REKLAM
Soru 14

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

 • Takip mesafesi
 • Geçiş mesafesi
 • Görüş mesafesi
 • İntikal mesafesi
Soru 15

Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

 • İstediği şeridi
 • 1 numaralı şeridi
 • 2 numaralı şeridi
 • 3 numaralı şeridi
Soru 16

Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

 • Şerit değiştirmek yasaktır.
 • Öndeki aracı geçmek yasaktır.
 • Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
 • Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
Soru 17

Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

 • Hız sınırlarına uyması
 • Trafik görevlisine bilgi vermesi
 • Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
 • Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
Soru 18

Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?

 • Yalnız 4
 • 1 ve 7
 • 1, 3 ve 6
 • 2, 6 ve 7
Soru 19

Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

 • Otobüse
 • Otomobile
 • İş makinesine
 • Lastik tekerlekli traktöre
Soru 20

Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

 • Otobüs
 • Traktör
 • At arabası
 • İş makinesi
Soru 21

I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 22

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur?

 • Sis ışıklarının
 • park ışıklarının
 • Acil uyarı ışıklarının
 • uzağı gösteren ışıkların
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?

 • Polen filtresi
 • Park sensörü
 • Emniyet kemeri
 • Açılabilir tavan
Soru 24

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

 • Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
 • Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
 • Motoru bakımdan geçirildiğinde
 • Sahibi değiştiğinde
Soru 25

Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?

 • Otobüs
 • Kamyon
 • Otomobil
 • Lastik tekerlekli traktör
Soru 26

Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?

 • Gece körlüğü
 • Renk körlüğü
 • İki gözü görmeyen
 • Monoküler (tek gözü gören)
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?

 • Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
 • Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
 • Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
 • Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
Cevap Anahtarları
123456789101112131415161718192021222324252627
CBADAABDCDADCABCDABADDCADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler