10 şubat 2018 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücü nün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

 • Hız sınırına uyma
 • Yayaya yol verme
 • Trafik levhalarını okuma
 • Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma
Soru 2

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

 • Sağlık Bakanlığının
 • Maliye Bakanlığının
 • Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
 • Millî Eğitim Bakanlığının
Soru 3

Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

 • Banket
 • Şerit
 • Platform
 • Kavşak ortak alanı
Soru 4

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

 • Kontrollü demir yolu geçidini
 • Kontrolsüz demir yolu geçidini
 • Tramvay hattı ile oluşan kavşağı
 • Demir yolu köprüsüne yaklaşıldığını
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

REKLAM
Soru 6

Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağı daki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

Soru 7

Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatayişaretlemelere göre 1 numaralı araç sü rücüsü nasıl davranmalıdır?

 • En sol şeride geçmeli
 • Yavaşlamalı, sağ şeride girmeli
 • Hızlanmalı, bulunduğu şeritte devam etmeli
 • 2 numaralı aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı
Soru 8

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücü lerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 9

Kara yollarında araç kullanan bir sürücü nün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 • Aksine bir işaret yoksa daralan yol kesimlerinde yüklü araçlara geçiş kolaylığı sağlaması
 • Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmesi
 • Kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
 • Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini aldığında, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açması
Soru 10

Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
Soru 11

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Arkasından gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamış olması
 • Kara yolunun öndeki araç için güçlük yaratmayacak şekilde geçişe uygun durumda bulunması
 • Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermiş bulunması
 • İki yönlü yollarda karşıdan gelen trafik dâhil, yolu kullananların tümü için tehlike yaratacak şekilde kullanacağı şeridin görüşe kapalı olması
Soru 12

Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücü nün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 • Hızını azaltması
 • Dönüş işareti vermesi
 • Geniş bir kavisle dönmesi
 • Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi
Soru 13

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

 • 1 - 2 - 3
 • 2 - 3 - 1
 • 3 - 2 - 1
 • 3 - 1 - 2
REKLAM
Soru 14

• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkı na sahiptir.
• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.
• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

 • Kamu hizmeti taşıtı
 • Okul taşıtı
 • İtfaiye
 • Çekici
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

 • El freni ile tespit edilmesi
 • Eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çevrilmesi
 • Eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleklerine takoz konulması
 • Aracın terk edilmesi hâlinde camlarının açık bırakılması
Soru 16

Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?

 • Sis
 • Sadece park
 • Yakını gösteren
 • Uzağı gösteren
Soru 17

Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

 • Çekilen aracın ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından az olması
 • Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması
 • Çekilen aracın, sürücü yönetiminde olması
 • Her iki aracın da boş (yüksüz) olması
Soru 18

I. Motosiklet
II. Elektrikli bisiklet
III. Lastik tekerlekli traktör
IV. Üç tekerlekli yük motosikleti
Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

 • I ve II
 • I, III ve IV.
 • II, III ve IV.
 • I, II, III ve IV.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazaları na neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

 • Havanın sisli olması
 • Yol zemininin gevşek olması
 • Yüksek hızda araç kullanılması
 • Araç fren sisteminin arızalanması
Soru 20

Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

 • Otomobil
 • Traktör
 • Motosiklet
 • Otobüs
Soru 21

2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

 • 2
 • 3
 • 5
 • 10
Soru 22

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

 • Aracın hızı
 • İklim koşulları
 • Yolun genişliği
 • Aracın yük durumu
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

 • Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması
 • Motor yağı, asit vb. maddelerin toprağa dökülmesi
 • Dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması
 • Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920212223
DCABDABABCDCBCDCBABDACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler