11 şubat 2017 - İlk Yardım Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?

 • Kırıklara yerinde müdahale etmesi
 • Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi
 • Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
 • Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?

 • Mide
 • Böbrek
 • Akciğer
 • Pankreas
Soru 3

Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Su kaybı
 • Oksijensizlik
 • Beslenme yetersizliği
 • Karbonmonoksit eksikliği
Soru 4

Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Kalp masajı -- > Suni solunum

 • 10 -- > 1
 • 20 -- > 1
 • 30 -- > 2
 • 40 -- > 2
Soru 5

I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastı rılır.
II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmı na, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.
Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?

 • II - I - III
 • II - III - I
 • III - I - II
 • III - II - I
REKLAM
Soru 6

Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

 • Kasık
 • Boyun
 • Koltuk altı
 • Köprücük kemiği üzeri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?

 • Kan basıncında yükselme
 • Bilinç seviyesinde azalma
 • Hızlı ve yüzeysel solunum
 • Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi
 • Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması
 • Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması
 • Kazazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Tıbbi yardım istenmesi
 • Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi
 • Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
 • Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
Soru 10

Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

 • Koma pozisyonu
 • Alt-çene pozisyonu
 • Baş-çene pozisyonu
 • Şok pozisyonu
Soru 11

Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşa ğıdakilerden hangisidir?

 • Şok
 • Diyabet
 • Hipertansiyon
 • Sara krizi
Soru 12

I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.
II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.
Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
Cevap Anahtarları
123456789101112
DCBCBAADBADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler