11 şubat 2017 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

 • Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
 • Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
 • Kendi kendine kurallar koymak
 • Kendini üstün görmek
Soru 2

I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak
Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 3

Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

 • Servis istasyonu
 • Araç tartı istasyonu
 • Akaryakıt istasyonu
 • Muayene istasyonu
Soru 4

Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

Soru 5

"Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır."
Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

REKLAM
Soru 6

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 • Yolu kontrol etmesi
 • Öndeki aracı geçmesi
 • Aracının hızını azaltması
 • Geçiş hakkını yayalara vermesi
Soru 7

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi,kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

Soru 8

Şekildeki trafik işareti aşağı dakilerden hangisini bildirir?

 • Dönel kavşak yaklaşımını
 • İleri ve sola mecburi yönü
 • Sağa ve sola mecburi yönü
 • Ada etrafında dönüleceğini
Soru 9

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

 • Araç uzunluğunun üç katı kadar
 • Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
 • Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
 • Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
Soru 10

Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

 • 30
 • 50
 • 70
 • 90
Soru 11

I- Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
II- Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
III- Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken
Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
 • Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
 • Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
 • Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
Soru 13

Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 • 1 - 2 - 3
 • 1 - 3 - 2
 • 2 - 3 - 1
 • 3 - 2 - 1
REKLAM
Soru 14

• Motor durdurulur.
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.
Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

 • Durma
 • Geri gitme
 • Park etme
 • U dönüşü yapma
Soru 15

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde ___________ yakılması mecburidir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı dakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Sis ışıklarının
 • park ışıklarının
 • yakını gösteren ışıkların
 • uzağı gösteren ışıkların
Soru 16

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

 • Kış lastiği
 • Yaz lastiği
 • Polen filtresi
 • Cam suyu antifrizi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

 • Geri gitmek
 • Geriye dönmek
 • Zorunluluk dışında park etmek
 • Hızına uygun şeritte gitmek
Soru 18

“Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğukusura göre belirli bir süreliğine trafik zabı talarınca geri alınır.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sü rücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

 • Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
 • Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek
 • Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak
Soru 19

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

 • Hurdaya ayrılması
 • Teknik değişiklik yaptırılması
 • Aracın yaralanmalı kazaya karışması
 • Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

 • Üçgen reflektör
 • İlk yardım çantası
 • Yangın söndürme cihazı
 • Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?

 • Fren mesafesinin artması
 • Güvenli sürüşün sağlanması
 • Aracın kontrol edilebilirliğinin artması
 • Engelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

 • Sürücü belgesi
 • Araç bakım kartı
 • Araç tescil belgesi
 • Nüfus hüviyet cüzdanı
Soru 23

Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?

 • Görüntü kirliliğini
 • Gürültü kirliliğini
 • Hava kirliliğini
 • Su kirliliğini
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920212223
BADCABABDCDABCDADCBDABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler