12 aralık 2015 - İlk Yardım Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
Soru 2

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.
Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

 • Açık karın yarası olan
 • Bilinci yerinde olmayan
 • Solunum zorluğu çeken
 • Ayak bileğinde çıkık olan
Soru 3

İlk yardımın ABC si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

 • Kazazedeye "iyi misiniz" diye sorulur
 • Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
 • Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
 • İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

 • Öksürmesi engellenir.
 • Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
 • Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
 • Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

 • Koruma
 • Kurtarma
 • Bildirme
 • Tedavi etme
REKLAM
Soru 6

I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemi ğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında inecek şekilde kalp basısı uygulanması
Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 7

İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 • Şoka karşı önlem alınması
 • Ağzından bol sıvı verilmesi
 • Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
 • Yaşamsal bulgularının incelenmesi
Soru 8

Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

 • Saç dökülmesi
 • Bedensel aktivitede artma
 • Ağızdan köpüklü kan gelmesi
 • Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
Soru 10

Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?

 • Kırık
 • Çıkık
 • Donma
 • Burkulma
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 • Batan cismin çıkarılması
 • Ağızdan ılık içecekler verilmesi
 • Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
 • Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması
Soru 12

Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

 • Şok pozisyonu
 • Koma pozisyonu
 • Alt-çene pozisyonu
 • Baş-çene pozisyonu
Soru 13

• Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.
Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rentek manevrası
 • İtfaiyeci yöntemi
 • Heimlich manevrası
 • Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
REKLAM
Cevap Anahtarları
12345678910111213
BDCADBBADBCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler