GİRİŞ/KAYIT

Trafik 2015 – Test 62015-6. Sınav

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

 • A) Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
 • B) Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
 • C) Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
 • D) Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

 • A) Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
 • B) Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
 • C) Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
 • D) Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
SORU 3

Kara yolunda bir birim olarak seyretmeküzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

 • A) Arazi taşıtı
 • B) Taşıt katarı
 • C) Kamp taşıtı
 • D) Umum servis aracı
SORU 4

Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

 • A) 6 ay hapis cezası verilir.
 • B) Trafikten ömür boyu men edilir.
 • C) Sürücü belgesi varsa geri alınır.
 • D) Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
SORU 5

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

 • A) Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli
 • B) Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli
 • C) Trafiği hızlandırma işareti
 • D) Trafiği yavaşlatma işareti
SORU 6

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

 • A) Yeşil ışık
 • B) Sarı ışık
 • C) Kırmızı ışık
 • D) Kırmızı oklu ışık
SORU 7

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 • A) Dönel kavşağa
 • B) Açılan köprüye
 • C) Düşsel anlatıma
 • D) Kontrollü demir yolu geçidine
SORU 8

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 9

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • A) Azami hız sınırını
 • B) Geçme yasağı sonunu
 • C) Taşıtın giremeyeceğini
 • D) Hız sınırlaması sonunu
SORU 10

Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 11

DUR I II III Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 12

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

 • A) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
 • B) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
 • C) Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
 • D) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
SORU 13

Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 • A) Bulunduğu şeritte seyretmesi
 • B) Geçme sırasında hızını artırması
 • C) Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
 • D) Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
SORU 14

Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 • A) 15
 • B) 35
 • C) 40
 • D) 50
SORU 15

70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

 • A) 25
 • B) 35
 • C) 45
 • D) 55
SORU 16

Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) 2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği
 • B) 3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
 • C) 1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
 • D) 3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

 • A) Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
 • B) Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
 • C) Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
 • D) Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
SORU 18

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

 • A) 2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği
 • B) 2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı
 • C) 1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
 • D) 1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği
SORU 19

Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

 • A) Park etme
 • B) İşaretleme
 • C) Trafik kazası
 • D) Trafikten men
SORU 20

Araçların yüklenmesine ilişkin usulleregöre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanı lan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

 • A) 1 Eylül - 1 Ocak
 • B) 1 Ekim - 1 Şubat
 • C) 1 Kasım - 1 Mart
 • D) 1 Aralık - 1 Nisan
SORU 21

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • A) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
 • B) İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
 • C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
 • D) Geçme yaparken sinyal verilmesi
SORU 22

Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

 • A) Kayıp
 • B) Hasar
 • C) Tahribat
 • D) Trafik kazası
SORU 23

I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.
Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

 • A) I. doğru, II. yanlış
 • B) Hücrenin yapısına katılmazlar.
 • C) I. yanlış, II. doğru
 • D) Her ikisi de doğru
SORU 24

Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

 • A) 7
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 30
SORU 25

Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
 • B) Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
 • C) Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
 • D) Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.
SORU 26

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygı sız araç sürmeye örnek değildir?

 • A) Aşırı hızdan kaçınmak
 • B) Korkutmak veya şaşırtmak
 • C) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
 • D) Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
SORU 27

Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

 • A) Stepne
 • B) Havalı korna
 • C) Güneş gözlüğü
 • D) Emniyet kemeri
CEVAP ANAHTARI
123456789101112131415161718192021222324252627
CDBDABCCABACDCBACDADBDDCAAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?