12 aralık 2015 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

 • Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
 • Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
 • Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
 • Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

 • Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
 • Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
 • Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
 • Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Soru 3

Kara yolunda bir birim olarak seyretmeküzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

 • Arazi taşıtı
 • Taşıt katarı
 • Kamp taşıtı
 • Umum servis aracı
Soru 4

Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

 • 6 ay hapis cezası verilir.
 • Trafikten ömür boyu men edilir.
 • Sürücü belgesi varsa geri alınır.
 • Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
Soru 5

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

 • Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli
 • Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli
 • Trafiği hızlandırma işareti
 • Trafiği yavaşlatma işareti
REKLAM
Soru 6

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

 • Yeşil ışık
 • Sarı ışık
 • Kırmızı ışık
 • Kırmızı oklu ışık
Soru 7

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 • Dönel kavşağa
 • Açılan köprüye
 • Düşsel anlatıma
 • Kontrollü demir yolu geçidine
Soru 8

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 9

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Azami hız sınırını
 • Geçme yasağı sonunu
 • Taşıtın giremeyeceğini
 • Hız sınırlaması sonunu
Soru 10

Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

Soru 11

DUR I II III Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

 • Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
 • Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
 • Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
 • Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
Soru 13

Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 • Bulunduğu şeritte seyretmesi
 • Geçme sırasında hızını artırması
 • Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
 • Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
REKLAM
Soru 14

Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 • 15
 • 35
 • 40
 • 50
Soru 15

70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

 • 25
 • 35
 • 45
 • 55
Soru 16

Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • 2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği
 • 3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
 • 1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
 • 3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

 • Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
 • Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
 • Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
 • Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
Soru 18

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

 • 2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği
 • 2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı
 • 1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
 • 1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği
Soru 19

Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

 • Park etme
 • İşaretleme
 • Trafik kazası
 • Trafikten men
Soru 20

Araçların yüklenmesine ilişkin usulleregöre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanı lan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

 • 1 Eylül - 1 Ocak
 • 1 Ekim - 1 Şubat
 • 1 Kasım - 1 Mart
 • 1 Aralık - 1 Nisan
Soru 21

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • Geçme yaparken sinyal verilmesi
 • Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
 • Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
 • Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Soru 22

Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

 • Kayıp
 • Hasar
 • Tahribat
 • Trafik kazası
Soru 23

I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.
Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • Her ikisi de yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
Soru 24

Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

 • 7
 • 10
 • 15
 • 30
Soru 25

Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
 • Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
 • Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
 • Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygı sız araç sürmeye örnek değildir?

 • Aşırı hızdan kaçınmak
 • Korkutmak veya şaşırtmak
 • Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
 • Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

 • Stepne
 • Havalı korna
 • Güneş gözlüğü
 • Emniyet kemeri
Cevap Anahtarları
123456789101112131415161718192021222324252627
CDBDABCCABACDCBACDADCDDCAAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler