12 ocak 2014 - İlk Yardım Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

 • Trafikteki kaza sayısını azaltmak için
 • Sağlık personeli niteliğini kazanmak için
 • Hastaları iyileştirici tıbbi tedaviyi uygulamak için
 • Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapılabilmek için
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?

 • Mide
 • Kalp
 • Böbrek
 • Karaciğer
Soru 3

Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

 • Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması
 • Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması
 • Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
 • Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
Soru 4

Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?

 • Kalbi duran
 • Bilinç kaybı olan
 • Solunum güçlüğü olan
 • Nabız sayısı düşük olan
Soru 5

"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

REKLAM
Soru 6

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz.
Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?

 • Atardamar
 • Toplardamar
 • Kılcal damar
 • Yırtık kanaması
Soru 7

Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Damarı genişletip kan basıncının artmasını sağlamak
 • Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
 • Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak
 • Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
Soru 8

Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

 • Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
 • Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi
 • Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
 • Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması
Soru 9

Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşa ğıdakilerden hangisi uygulanır?

 • Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
 • Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır.
 • Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
 • Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
Soru 10

• Bulantı ve kusma olması
• Burun ve kulaktan kan gelmesi
• Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?

 • Kalp spazmı
 • Dalak yırtılması
 • Baş yaralanması
 • Akciğer delinmesi
Soru 11

Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

 • Kol kemiği
 • Kalça kemiği
 • Uyluk kemiği
 • Kaburga kemiği
Soru 12

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

 • Dik oturuş
 • Yarı oturuş
 • Yarı yüzüstü yan yatış
 • Sırtüstü yatış
Soru 13

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
 • Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
 • Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
 • Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
REKLAM
Cevap Anahtarları
12345678910111213
DBDABABCACDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler