12 ocak 2014 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?

 • Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
 • Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
 • İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
 • Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

 • Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
 • Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
 • Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
 • Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
Soru 3

Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor.
• Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok.
• Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.
• Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?

 • Belediye
 • Mahalle muhtarları
 • Tarım İl Müdürlüğü
 • Millî Eğitim Müdürlüğü
Soru 4

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?

 • Gabari
 • Geçiş hakkı
 • Geçiş üstünlüğü
 • Geçiş kolaylığı
Soru 5

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

 • Geç
 • Hızlan
 • Yavaşla
 • Sağa yanaş ve dur
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

 • Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
 • Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
 • Kırmızı ışıkta
 • Sarı ışıkta
Soru 7

Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

 • Hız sabit tutulur.
 • Hız azaltılır, sola sinyal verilir.
 • Hız artırılır, sağa sinyal verilir.
 • Hız azaltılır, varsa geçme yasağına uyulur.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

Soru 9

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 • İleri mecburi yön
 • Girişi olmayan yol
 • Geçme yasağı sonu
 • Hız sınırlaması sonu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

Soru 11

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

 • Yaya geçidi
 • Bisiklet yolu
 • Taralı alana girilmez
 • Yavaşlama uyarı çizgileri
Soru 12

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

 • 30 gün
 • 3 ay
 • 6 ay
 • 2 yıl
Soru 13

1 Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 • Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
 • Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi
 • Geçmek için en sol şeridi kullanması
 • En sağ şeride geçerek seyretmesi
REKLAM
Soru 14

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. 1 Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

 • 35
 • 50
 • 70
 • 140
Soru 15

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 16

I. Şerit değiştirmelerde
II. Sağa ve sola dönüşlerde
III. Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıkları nın kullanılması zorunludur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 17

Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Araçlara
 • Yayalara
 • Yolculara
 • Sürücülere
Soru 18

Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
Soru 19

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 • U dönüşü yapmalı
 • 2 numaralı araca yol vermeli
 • İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
 • 2 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
Soru 20

TÜNEL 920 m Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

 • Duraklamak
 • Araç içi ışıkları yakmak
 • Uzağı gösteren ışıkları yakmak
 • Park ve sis ışıklarını birlikte yakmak
Soru 21

I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması
II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması
III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması
Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 22

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.
Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

 • Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
 • Maddi hasarlı kazalarda
 • Yaralanmalı kazalarda
 • Ölümlü kazalarda
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

 • Seyir hâlinde iken elindeki cep telefonu ile konuşmak
 • Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
 • Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
 • Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
Soru 24

Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

Soru 25

B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

 • Traktör
 • Minibüs
 • Motosiklet
 • Kamyonet
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?

 • Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması
 • Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
 • Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması
 • Araç bakımlarının sürelerinde yapılması
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufu açısından fayda sağlar?

 • Reflektör
 • Yangın tüpü
 • Harita ve kroki
 • Yolcu ve yük
Cevap Anahtarları
123456789101112131415161718192021222324252627
DBACDADCBADDAACDBABCCBAACBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler