GİRİŞ/KAYIT

İlk Yardım 2014 – Test 52014-5. Sınav

SORU 1

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.
Buna göre ilk önce müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ölmüş olan
 • B) Ağır kanamalı olan
 • C) Birinci derecede yanığı olan
 • D) Ayak bileğinde burkulma olan
SORU 2

Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

 • A) Boşaltım sistemini
 • B) Dolaşım sistemini
 • C) Hareket sistemini
 • D) Sindirim sistemini
SORU 3

İlk yardımın ABC si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?

 • A) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
 • B) Kan dolaşımının değerlendirilmesini
 • C) Solunumun değerlendirilmesini
 • D) Kanamanın durdurulmasını
SORU 4

Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?

 • A) Yüzünün sararmasından
 • B) Nabız sayısının azalmasından
 • C) Vücut sıcaklığının azalmasından
 • D) Göğüs kafesinin yükselmesinden
SORU 5

I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması
II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması
III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması
Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I, II ve III
SORU 6

Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kasık iç kısmı
 • B) Kolun üst kısmı
 • C) Bacak dış kısmı
 • D) Karnın ön üst kısmı
SORU 7

Aşağıdaki durumların hangisinde, kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 • A) Şok durumu
 • B) Beyin kanaması
 • C) Ayak bölgesinden yılan sokması
 • D) Akciğer zedelenmesi ve kanaması
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

 • A) Temiz bir bez ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
 • B) Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
 • C) Burun üzerine ve enseye buz konulması
 • D) Yüzün soğuk su ile yıkanması
SORU 9

Baş yaralanmalarında kafatası kırığını dü şündüren en önemli bulgu hangisidir?

 • A) Yüzün yaralanması
 • B) El bileğinin burkulması
 • C) Köprücük kemiğinin kırılması
 • D) Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi
SORU 10

Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

 • A) Şoka girmiş olan
 • B) Omurga kırığı olan
 • C) Kol kemiği kırık olan
 • D) Kalça kemiği kırık olan
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

 • A) Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
 • B) Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
 • C) Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
 • D) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
SORU 12

"Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kalp krizi
 • B) Yüksek ateş
 • C) Görme bozukluğu
 • D) Ayak bileğinde burkulma
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

 • A) Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
 • B) Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
 • C) İlk yardımcının kalkarken ağırlığı sırt kaslarına vermesi
 • D) İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması
CEVAP ANAHTARI
12345678910111213
BCADCAABDCBAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?