12 temmuz 2014 - İlk Yardım Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.
Buna göre ilk önce müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ölmüş olan
 • Ağır kanamalı olan
 • Birinci derecede yanığı olan
 • Ayak bileğinde burkulma olan
Soru 2

Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

 • Boşaltım sistemini
 • Dolaşım sistemini
 • Hareket sistemini
 • Sindirim sistemini
Soru 3

İlk yardımın ABC’si olarak kabul edilen uygulamalardan “A” neyi ifade etmektedir?

 • Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
 • Kan dolaşımının değerlendirilmesini
 • Solunumun değerlendirilmesini
 • Kanamanın durdurulmasını
Soru 4

Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?

 • Yüzünün sararmasından
 • Nabız sayısının azalmasından
 • Vücut sıcaklığının azalmasından
 • Göğüs kafesinin yükselmesinden
Soru 5

I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması
II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması
III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması
Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kasık iç kısmı
 • Kolun üst kısmı
 • Bacak dış kısmı
 • Karnın ön üst kısmı
Soru 7

Aşağıdaki durumların hangisinde, kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 • Şok durumu
 • Beyin kanaması
 • Ayak bölgesinden yılan sokması
 • Akciğer zedelenmesi ve kanaması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

 • Temiz bir bez ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
 • Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
 • Burun üzerine ve enseye buz konulması
 • Yüzün soğuk su ile yıkanması
Soru 9

Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?

 • Yüzün yaralanması
 • El bileğinin burkulması
 • Köprücük kemiğinin kırılması
 • Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi
Soru 10

Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

 • Şoka girmiş olan
 • Omurga kırığı olan
 • Kol kemiği kırık olan
 • Kalça kemiği kırık olan
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

 • Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması
 • Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi
 • Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etmesi
 • Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
Soru 12

"Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kalp krizi
 • Yüksek ateş
 • Görme bozukluğu
 • Ayak bileğinde burkulma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

 • Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
 • Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
 • İlk yardımcının kalkarken ağırlığı sırt kaslarına vermesi
 • İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması
REKLAM
Cevap Anahtarları
12345678910111213
BCADCAABDCDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler