12 temmuz 2014 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

 • Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
 • Trafik kazalarına neden olabilecek riskli davranışlar kazandırmak
 • Bireye, aile yapısına ve diğer insanlara zarar vermek
 • Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
Soru 2

I- Yer işaretlemeleri
II- Trafik işaret levhaları
III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri
Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 3

Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

 • Banket
 • Yaya yolu
 • Yaya geçidi
 • Bisiklet yolu
Soru 4

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

 • Geç işareti
 • Dur işareti
 • Yavaşlatma işareti
 • Hızlandırma işareti
Soru 5

Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

 • Oklu ışık sarı yandığında
 • Oklu ışık yeşil yandığında
 • Oklu ışık kırmızı yandığında
 • Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında
REKLAM
Soru 6

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 • Hızını artırması
 • Sert fren yapması
 • Vitesi boşa alması
 • Uygun vitesle inmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

Soru 9

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Otobüs yolunu
 • Otobüslerin park yerini
 • Otobüsün giremeyeceğini
 • Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu
Soru 10

Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

Soru 11

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

 • Bisiklet yolu
 • Motosiklet yolu
 • Bisiklet giremez
 • Motorlu bisiklet yolu
Soru 12

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

 • Bankette
 • Orta şeritte
 • En sağ şeritte
 • En sol şeritte
Soru 13

Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 • Hızını azaltması
 • Hız sınırını aşması
 • Önündeki aracı geçmesi
 • Takip mesafesini azaltması
REKLAM
Soru 14

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

 • Otomobil
 • Motosiklet
 • Telikeli madde taşıyan taşıt
 • Lastik tekerlekli traktör
Soru 15

1 3 2 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

 • 1 numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştığı
 • 1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı
 • 2 numaralı araç sürücüsünün hız sınırını aştığı
 • 3 numaralı araç sürücüsünün yanlış şeritte seyrettiği
Soru 16

Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?

 • Sağa ve sola dar
 • Sağa ve sola geniş
 • Sağa dar, sola geniş
 • Sağa geniş, sola dar
Soru 17

Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

 • Otobüs
 • Traktör
 • Otomobil
 • İş makinesi
Soru 18

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

 • Hız sınırlamasına
 • Trafik yasaklarına
 • Çevreyi rahatsız etmemeye
 • Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
Soru 19

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

 • Minibüs, kamyona
 • Kamyon, minibüse
 • Hızı fazla olan, diğerine
 • Yolcu sayısı fazla olan, diğerine
Soru 20

Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

 • 100
 • 120
 • 150
 • 200
Soru 21

Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?

 • Dönüş ışıklarının
 • Sis veya park ışıklarının
 • Uzağı gösteren ışıkların
 • Yakını gösteren ışıkların
Soru 22

Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?

 • Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek
 • Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak
 • Denetimlerde problem yaşamamak
 • Ceza almaktan çekinmek
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

 • Sürücü belgesi
 • Araç tescil belgesi
 • Araç imalat belgesi
 • Servis bakım belgesi
Soru 24


Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.
Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

 • Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
 • Ülkemizde alkol tüketiminin gittikçe artmakta olduğu
 • Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
 • Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği
Soru 25

Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

 • Bisiklet
 • Motosiklet
 • Lastik tekerlekli Traktör
 • Tehlikeli madde taşıyan araç
Soru 26

E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini süremez?

 • Otobüs
 • Kamyon
 • Minibüs
 • Motosiklet
Soru 27

Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?

 • Aracının eski parçalarını çevreye atması
 • Aracının bakımını zamanında yaptırması
 • Aracını gereksiz yere çalışır hâlde tutması
 • Aracında ucuz ve kalitesiz yakıt kullanması
Cevap Anahtarları
123456789101112131415161718192021222324252627
ADCABDBDCDACACBCADBADABCDDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler