GİRİŞ/KAYIT

İlk Yardım 2014 – Test 92014-9. Sınav

SORU 1

Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 • Mevcut araç-gereçlerle yapılması
 • Hayat kurtarıcı uygulamalar olması
 • Olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması
 • Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

 • Kan
 • Kalp
 • Eklemler
 • Kan damarları
SORU 3

İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?

 • Solunumun değerlendirilmesini
 • Kan dolaşımının değerlendirilmesini
 • Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
 • Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
SORU 4

Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
 • Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
 • Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
 • Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması
SORU 5

I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir.
II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.
Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • Yalnız I doğru
 • Yalnız II doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
SORU 6

Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

 • 40
 • 60
 • 80
 • 100
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

 • Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
 • Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
 • Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
 • Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
SORU 8

İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacaklarını 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır.
İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

 • Şokun engellenmesini
 • Kanamanın durdurulmasını
 • Zihinsel aktivitenin korunmasını
 • Sindirim işlevinin rahat olmasını
SORU 9

I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 10

Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

 • Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak
 • Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
 • Dik oturur şekilde pozisyon vermek
 • Sert bir zemine sırtüstü yatırmak
SORU 11

Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

 • Kırık
 • Çıkık
 • Zorlama
 • Burkulma
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?

 • Titreme
 • Zindelik
 • Yorgunluk
 • Aniden acıkma
SORU 13

I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması
II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması
III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması
Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
CEVAP ANAHTARI
12345678910111213
DCBACDCABCABB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler