13 aralık 2014 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

 • Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
 • Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak
 • Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
 • Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak
Soru 2

Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

 • Banket
 • Ana yol
 • Tali yol
 • Bölünmüş yol
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

 • Sağlık Bakanlığı
 • Devlet Planlama Teşkilatı
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?

Soru 5

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

 • Durmadan, dikkatli geçmeli
 • Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
 • Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
 • Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli
REKLAM
Soru 6

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

 • Dur
 • Yolver
 • Ayrılma şeridi
 • Tırmanma şeridi
Soru 7

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

 • 5 yıl
 • 2 yıl
 • 1 yıl
 • 6 ay
Soru 8

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 • Demir yolu alt geçidine
 • Demir yolu üst geçidine
 • Kontrollü demir yolu geçidine
 • Kontrolsüz demir yolu geçidine
Soru 9

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Taşıt yolunun soldan daralacağını
 • Taşıt yolunun sağdan daralacağını
 • Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
 • İki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
Soru 10

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
 • Hız sınırlaması sonunu
 • Geçme yasağı sonunu
 • Park yasağını
Soru 11

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Kamyon garajını
 • Kamyonun giremeyeceğini
 • Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
 • Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
Soru 12

Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

 • 120
 • 110
 • 100
 • 80
Soru 13

Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

 • Durma
 • Bekleme
 • Duraklama
 • Park etme
REKLAM
Soru 14

Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

 • Yalnız 1
 • Yalnız 3
 • 1 ve 3
 • 2 ve 4
Soru 15

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

 • Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
 • Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
 • Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
 • Araç uzunluğunun üç katı kadar
Soru 16

Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

 • 2 numaralı aracın geçmesini beklemek
 • Hızlanarak yoluna devam etmek
 • Sağa dönüş işareti vermek
 • Dar bir kavisle dönmek
Soru 17

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.
Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 • Sağa sinyal vermesi
 • Yayaların geçişini beklemesi
 • Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
 • Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
Soru 18

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 • Otomobil, kamyona
 • Kamyon, otomobile
 • Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
 • Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
Soru 19

Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken hangi ışıkların yakılması mecburidir?

 • Sis ışıkları
 • Park ışıkları
 • Acil uyarı ışıkları
 • Uzağı gösteren ışıklar
Soru 20

Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir.

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 21

Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 • İşaret vermeden şerit değiştirmesi
 • Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
 • Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
 • Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi
Soru 22

Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

 • Otomobilin tali yolda olması
 • İtfaiye aracının ana yolda olması
 • İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
 • İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması
Soru 23

Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?
I- Motosiklet yolcuları
II- Motosiklet sürücüleri
III- Motorlu bisiklet yolcuları
IV- Motorlu bisiklet sürücüleri

 • I ve II
 • III ve IV
 • I, II ve III
 • I, II, III ve IV
Soru 24

Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri (%) verilmiştir.
Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

 • Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
 • Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
 • Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
 • Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
Soru 25

I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası
Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 26

Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?

 • Renk körlüğü
 • Alkol bağımlılığı
 • Psikotrop madde bağımlılığı
 • Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi
Soru 27

Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?

 • Yakıt sarfiyatının artmasına
 • Çevre kirliliğinin azalmasına
 • Gürültü kirliliğinin artmasına
 • Trafik yoğunluğunun artmasına
Cevap Anahtarları
123456789101112131415161718192021222324252627
ACDCCBADBCBACDBADBDDACDABAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler