13 şubat 2016 - Trafik Adabı Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağı dakilerden hangisidir?

 • Mizaç
 • Beden dili
 • Trafik adabı
 • Konuşma üslubu
Soru 2

Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

 • Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
 • Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
 • Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
 • Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
Soru 3

Kentlerimizin en büyük sorunlarından biriolan trafik sıkışıklığında trafiği açmayaca ğını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

 • Öfke
 • Sabır
 • İnatlaşma
 • Aşırı tepki
Soru 4

Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

 • Korkutmak veya şaşırtmak
 • Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
 • Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
 • Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
Soru 5

I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

• Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

 • Ülke ekonomisini
 • Kasko sigortasının önemini
 • Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
 • Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
Cevap Anahtarları
123456
CDBCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler