13 şubat 2016 - Trafik Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

 • Tali yol
 • Geçiş yolu
 • Bağlantı yolu
 • Bölünmüş yol
Soru 2

Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

 • Minibüs
 • Tramvay
 • Kamyonet
 • Arazi taşıtı
Soru 3

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

Soru 4

Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?

 • Geri dönmesini
 • Motoru durdurmasını
 • Harekete hazırlanmasını
 • Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
Soru 5

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Kavşağa 50 m kaldığını
 • Asgari (en az) hız sınırını
 • Azami (en yüksek) hız sınırını
 • Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
REKLAM
Soru 6

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Kasisli yola girileceğini
 • Yolda çalışma olduğunu
 • Yolun trafiğe kapalı olduğunu
 • Motorlu taşıtların giremeyeceğini
Soru 7

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 • Kavşağa
 • Köprüye
 • Tali yola
 • Demir yoluna
Soru 8

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Mopet yolunu
 • Bisiklet yolunu
 • Mopetin giremeyeceğini
 • Motosikletin giremeyeceğini
Soru 9

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

 • Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
 • Park manevrası yaparken geri gidilmesi
 • Hız azaltmak için frene basılması
 • Ters yönden yola girilmesi
Soru 11

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

 • 50
 • 70
 • 80
 • 90
Soru 12

Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • Hızın azaltılması
 • Öndeki aracın geçilmesi
 • Takip mesafesi kuralına uyulması
 • Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
Soru 13

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.
Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

 • 35
 • 50
 • 70
 • 140
REKLAM
Soru 14

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 15

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

 • Otomobil
 • Kamyonet
 • Motosiklet
 • At arabası
Soru 16

"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında ___________ sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • asli kusur
 • tali kusur
 • yol kusuru
 • kusuru paylaştırma
Soru 17

Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • Araç dengesinin korunması
 • Trafik güvenliğinin dikkate alınması
 • Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
 • Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
Soru 18

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
 • Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
 • Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
 • Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 19

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

 • Kasko sigortası
 • Zorunlu mali sorumluluk sigortası
 • Zorunlu deprem sigortası
 • Hırsızlık sigortası
Soru 20

Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 • Sürücüsüne hapis cezası verilir.
 • Araç sahibine sadece para cezası verilir.
 • İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
 • Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
Soru 21

I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 22

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

 • Aracın hızı
 • Yolun eğimi
 • Lastiklerin durumu
 • Yolun genişliği
Soru 23

Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

 • Otoyol
 • Demir yolu
 • Devlet yolu
 • Uluslararası yol
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920212223
DADCCABCBDABABAADABCDDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler