GİRİŞ/KAYIT

İlk Yardım 2014 – Test 42014-4. Sınav

SORU 1

Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?

 • A) Hastanede
 • B) Olay yerinde
 • C) Ambulans içinde
 • D) Sağlık merkezinde
SORU 2

Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

 • A) Sinir sistemi
 • B) Sindirim sistemi
 • C) Boşaltım sistemi
 • D) Solunum sistemi
SORU 3

Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?

 • A) Nabız
 • B) Solunum
 • C) Vücut ısısı
 • D) Kan şekeri
SORU 4

Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
 • B) Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi
 • C) Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
 • D) Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi solunum durması nın nedenlerinden biri değildir?

 • A) Suda boğulma
 • B) Birinci derece yanıklar
 • C) Zehirli gazların solunması
 • D) Solunum yolunun tıkanması
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?

 • A) Kalp masajı
 • B) Atelle tespit
 • C) Köprü tekniği
 • D) Rentek manevrası
SORU 7

Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

 • A) 1-2 dakika
 • B) 5-10 dakika
 • C) 15-20 dakika
 • D) 30-40 dakika
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

 • A) Yaraya merhem sürmek
 • B) Yaraya pamuk koyarak sarmak
 • C) Kanama varsa şoka karşı önlem almak
 • D) Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
SORU 9

Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

 • A) Felç
 • B) Saç dökülmesi
 • C) Bulantı ve kusma
 • D) Bedensel aktivitede artma
SORU 10

Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Üşümeyi engellemek
 • B) Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek
 • C) Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek
 • D) Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?

 • A) Kırık
 • B) Çıkık
 • C) İncinme
 • D) Burkulma
SORU 12

Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

 • A) Sadece kol eklemlerinde
 • B) Sadece bacak eklemlerinde
 • C) Hareketli eklem bölgelerinde
 • D) Hareketsiz eklem bölgelerinde
SORU 13

Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?

 • A) Sara
 • B) Koma
 • C) Bayılma
 • D) Halsizlik
CEVAP ANAHTARI
12345678910111213
BDACBACCADBCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler