14 haziran 2014 - İlk Yardım Soruları - Ehliyet soru
Soru 1

Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?

 • Hastanede
 • Olay yerinde
 • Ambulans içinde
 • Sağlık merkezinde
Soru 2

Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

 • Sinir sistemi
 • Sindirim sistemi
 • Boşaltım sistemi
 • Solunum sistemi
Soru 3

Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?

 • Nabız
 • Solunum
 • Vücut ısısı
 • Kan şekeri
Soru 4

Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
 • Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi
 • Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
 • Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi solunum durması nın nedenlerinden biri değildir?

 • Suda boğulma
 • Birinci derece yanıklar
 • Zehirli gazların solunması
 • Solunum yolunun tıkanması
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?

 • Kalp masajı
 • Atelle tespit
 • Köprü tekniği
 • Rentek manevrası
Soru 7

Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

 • 1-2 dakika
 • 5-10 dakika
 • 15-20 dakika
 • 30-40 dakika
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Yaraya merhem sürmek
 • Yaraya pamuk koyarak sarmak
 • Kanama varsa şoka karşı önlem almak
 • Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
Soru 9

Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

 • Felç
 • Saç dökülmesi
 • Bulantı ve kusma
 • Bedensel aktivitede artma
Soru 10

Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Üşümeyi engellemek
 • Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek
 • Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek
 • Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?

 • Kırık
 • Çıkık
 • İncinme
 • Burkulma
Soru 12

Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

 • Sadece kol eklemlerinde
 • Sadece bacak eklemlerinde
 • Hareketli eklem bölgelerinde
 • Hareketsiz eklem bölgelerinde
Soru 13

Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?

 • Sara
 • Koma
 • Bayılma
 • Halsizlik
REKLAM
Cevap Anahtarları
12345678910111213
BDACBACCADBCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler